آخرین وضعیت روستاهای کشور از نگاه آماریبه گزارش ایرنا، نعمت الله رضایی روز یکشنبه در جمع بخشداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای خراسان رضوی در مشهد افزود: در سال 90، تعداد 61 هزار و 748 آبادی دارای سکنه در کشور وجود داشت که از آن سال تاکنون 536 آبادی به این تعداد اضافه شد و نقاط جمعیتی کشور به 62 هزار و 284 منطقه رسیده است.
وی اظهار کرد: در سال 90 سهم جمعیت روستایی حدود 28.6 درصد از جمعیت کشور بود که این رقم در سال گذشته به 25.9 درصد رسید و جمعیت روستایی 2.6 درصد و معادل 730 هزار نفر کاهش یافت.
وی گفت: روند کاهش جمعیت روستایی در کشور از سال 1370 آغاز شد و در دولت یازدهم تلاش شد روند تبدیل روستا به شهر متوقف شود در حالی که در دولت قبل 200 روستا تبدیل به شهر شده بود.
رضایی افزود: در سالهای قبل 32 هزار فقره محرومیت در روستاهای کشور شناسایی شد که با اقدامات انجام شده این تعداد به کمتر از هفت هزار فقره رسیده است.
وی ادامه داد: هم اکنون توسعه کالبدی، زیرساختی و نهادی روستاها تقریبا کامل شده به طوری که روستاها از نظر زیرساختی مشکلی ندارند و با حضور بخشداران و دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستا توسعه نهادی آنها نیز تکمیل شده است.
وی اظهار کرد: اینک 110 هزار عضو شورای اسلامی روستایی و 33 هزار و 500 دهیار در کشور داریم که نشان دهنده توسعه نهادی روستاهاست لذا شبکه بسیار مناسبی برای ثبت اطلاعات و آمار مستند و بهنگام وجود دارد.
رضایی گفت: هم اکنون 16.5 میلیون نفر روستایی در کشور از آب شرب سالم برخوردارند، شبکه بهداشت در 100 درصد روستاها ایجاد شده و 28 هزار روستا دارای اینترنت پرسرعت هستند که این رقم تا پایان امسال به 41 هزار روستا می رسد.
وی افزود: 195 هزار کیلومتر راه روستایی در کشور وجود دارد که 70 درصد آنها آسفالته است و 92 درصد جامعه روستایی را زیرپوشش دارد.
وی اظهار کرد: مشکل روستاها در بخشهای اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی است که به همین منظور تلاش شده است نگاه به روستا از منظر برخورداری به توسعه ای در حوزه اقتصادی و فرهنگی تغییر کند که این مهم نیازمند برنامه ریزی است.
وی ادامه داد: برنامه ریزی در این بخش نیاز به آمار و اطلاعات دارد که در این راستا سامانه جامع آمار و اطلاعات آبادی های کشور شکل گرفته و امکان دسترسی به آن برای ثبت اطلاعات در همه نقاط روستایی فراهم شده است.
رضایی گفت: جمع آوری آمار و داده ها در روستاها با شیوه ثبتی انجام می گیرد و می توان در قالب سامانه جامع آمار و اطلاعات آبادی های کشور، این داده ها را با ارائه کدهای مشخص به صورت بهنگام در اختیار داشت.
وی افزود: سه شاخص نرخ رشد، نرخ بیکاری و نرخ تورم در اقتصاد کشور حایز اهمیت است و با توجه به این موضوع، حساب اقتصادی روستاها را برای سالهای 91 تا 93 محاسبه کردیم که به عنوان مثال در سال 90 نرخ رشد اقتصادی کشور منهای 5.2 درصد اما نرخ رشد اقتصادی روستا 1.2 درصد بود.
وی با بیان اینکه نرخ تورم در جامعه روستایی بیشتر از جامعه شهری اما وضعیت اشتغال و نرخ فعالیت در روستاها بهتر از شهرهاست، اظهار کرد: سهم اشتغال جامعه روستایی از کل کشور 26 درصد است و در مجموع جامعه روستایی سهم اشتغال بیشتر و سهم بیکاری کمتری دارد.
وی ادامه داد: هم اکنون سهم 619 هزار بیکار در روستاها در مقابل سه میلیون و 200 هزار بیکار در کشور، 20 درصد است و با توجه به نرخ فعالیت و نرخ اشتغال در روستاها، جامعه روستایی فعالیت اقتصادی بهتری نسبت به جامعه شهری دارد.
رضایی گفت: با اینکه اقتصاد جامعه روستایی پایدارتر از جامعه شهری است، اما به دلیل زیاد بودن نرخ تورم در آن نسبت به شهر، کالاها را گران تر می خرند.
وی افزود: متوسط نرخ رشد تورم در جامعه روستایی کشور طی 10 سال گذشته 1.5 تا 2 درصد بیش از جامعه شهری اما وضعیت اشتغال جامعه روستایی مناسب تر از جامعه شهری بوده است.
وی اظهار کرد: ضریب جینی یا توزیع ثروت در سال 94 در جامعه شهری 37 صدم درصد و در جامعه روستایی 34 صدم درصد بود به طوری که مازاد درآمد سالانه یک خانوار شهری 16 هزار و 475 ریال اما مازاد درآمد برای خانوار روستایی 14 هزار و 55 ریال بود.
وی گفت: در سال گذشته افزایش درآمد روستایی در کشور 15.8 درصد و تورم 7.2 درصد محاسبه شده است.
7489 / 6053 خبرنگار: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدمانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید