آخوندی: ریل پایه شدن حمل و نقل از برنامه های وزارت راه است«عباس آخوندی» عصرامروز(یکشنبه) پس از برگزاری نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم درجمع خبرنگاران اظهارکرد: از رئیس ونمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکر می کنم. نحوه رسیدگی به صلاحیت وزرا با دقت و حوصله بود که سرمایه ای را برای کار دولت ایجاد می کند. این سرمایه همچنین باعث می شود که مردم بتوانند به عملکرد دولت و مجلس اعتماد کنند.
وزیر مسکن، راه و شهرسازی با اشاره به الویت های وزراتخانه مسکن در چهارساله آینده افزود: در حوزه مسکن در چهارسال آینده گروه حاشیه نشین ها، بافت های فرسوده و خانه های اولی در الویت ما خواهند بود.
سیام**1053**3070*1724*
خبرنگار: حمید شریفی کیا **انتشار دهنده: حسین فتح الهیانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید