اجرای 50 طرح با 17میلیارد ریال اعتبار در شوشبه گزارش ایرنا این طرح ها شامل بهسازی معابر روستایی ،زمین چمن فوتبال،پارک محله ای و روشنایی معابر روستای علی اصغر(عین) می باشند که روز دوشنبه در آئینی افتتاح شدند.
بهره برداری از 20 هزار مترمربع جوی و جدول جهت دفع آب های سطحی 23 روستا ، تامین روشنایی معابر در 18 روستای تابعه بخش مرکزی شوش و نیز آبرسانی به روستای بهرام از جمله مهمترین طرح های عمرانی ، خدماتی و ورزشی در بخش مرکزی شوش می باشند.
همچنین عملیات اجرایی چند طرح عمران روستایی و نیز احداث زمین ورزشی در روستاهای جریه سیدموسی و حمزه این شهرستان آغاز شد.
فرماندار شهرستان شوش در آئینی که به این مناسبت برگزار شد در سخنانی اعتبار اجرای این طرح ها را بالغ بر 17 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت:با اجرای این طرح ها زمینه اشتغال 42 نفر فراهم شده است.
رضا نجاتی رویکرد دستگاه های اجرایی این شهرستان در دولت دوازدهم را توجه بیشتر به مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی عنوان کرد.
بخش مرکزی شهرستان شوش با یک شهر و 47 روستا 32هزار نفر جمعیت دارد.
شهرستان شوش با سه بخش دارای 220روستاست.
7280/6068
خبرنگار:مجتبی پناهی**انتشار:محمدعلی فریدپناهانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید