ازبکستان 16 هزار نفر را از فهرست افراط گرایان خارج کردبه گزارش ایرنا به نقل از رویترز، «شوکت میرضیایف» رئیس جمهوری ازبکستان روز جمعه گفت: در مجموع 17 هزار نفر از افراد مرتبط با روندهای (افراطی) مذهبی در این فهرست بودند. پس از صحبت با آنها 16 هزار نفر را از این فهرست خارج کردیم.
وی در سخنرانی خود برای علمای دینی و مقامات به مناسبت عید قربان که از تلویزیون دولتی ازبکستان پخش شد، اظهار داشت: آنها را از این فهرست خارج کرده ایم اما اشتباه است اگر آنها را به حال خود رها کنیم. باید این افراد را به جامعه بازگردانیم و آموزش دهیم.
به گفته میرضیایف، 9 هزار و پانصد نفر از کسانی که از این فهرست خارج شده اند، مشغول به کار شده اند. وی از علمای دینی خواست ارتباط با این افراد را حفظ کنند تا «به مسیر شیطانی بازنگردند.»
رسانه های ازبک ماه گذشته گزارش دادند که کمپینی برای خارج کردن افراد از فهرست امنیتی افراط گرایان خارج شوند. رئیس جمهوری ازبکستان می گوید که کشورش با تهدید شبه نظامیان روبرو است.
میرضیایف دسامبر سال گذشته به ریاست جمهوری ازبکستان رسید. اسلام کریموف پس از 27 سال ریاست جمهوری در ازبکستان، سپتامبر سال گذشته درگذشت. ازبکستان 32 میلیون نفر جمعیت دارد.
شبک**9423** 1392**انتشار : ابوالفضل باباییانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید