اسب های برتر جشنواره زیبایی قهرمانی کشور در شهر تفت معرفی شدنددر پایان این جشنواره در بخش کره مادیان های یک ساله کلاس 1A به ترتیب ، آریا بانو بیک ، آریسا پارسیا و اطلس نامی اردکان و در کره مادیان های یک ساله کلاس 1B ، آذر دخت حمامی ، آریانا پارسیا و افسانه سیادت مقام اول تا سوم را به دست آوردند.
همچنین در گروه کره نریان های یکساله 2A اسب های آرمان ایساتیس ، اژدر شاه آبادی و آوتار رجائی مقام های برتر را کسب کردند.
در کره نریان های یکساله کلاس2B به ترتیب ، آتیک شول ، آبان عباس و آذرخش حمامی و در گروه کره مادیان های دو ساله کلاس 3A ، یانا افشان ، یکران و یاریناز سرافراز اول تا سوم شدند.
در گروه مادیان های دو ساله کلاس 3B ، یلدار ناصر ، یاقوت ناصر و یال طلا سیادت و در کره مادیان های سه ساله کلاس 4 ، ویس بیوکی ، وهسودان امینی و ویکتوریا اول تا سوم شدند .
همچنین گروه مادیون های خردسال (دو ساله و سه ساله) به ترتیب ، یلدا ناصر ، یاقوت ناصر و ویس بیوکی و در گروه کره مادیان های 4-6 ساله کلاس 5 ، ماهرخ صدر اردکان ، نازی اردکان و لمون تک به ترتیب اول تا سوم شدند.
در کره مادیان های آیندگان کلاس 6A ، به ترتیب باران اردکان ، بهار ناز حمامی و بانو خو و در کره مادیان های آیندگان نیز ، بنیتا ، برلیان سیادت و بادیه سیادت اول تا سوم شدند.
در کره نریان های دو ساله کلاس 8A ، یاور بیک ، یزدان بیوکی و یسنا و در کره نریان های دو ساله کلاس 8B نیز یادگار کارون ، یگان میر اسد و یورش یزدانی اول تا سوم شدند.
در کره نریان های سه ساله کلاس 9 ، والا مقام بامیان ، ولیعهد کریمی و ورسک صدر اردکان و در گروه نریان های خردساله کلاس 8B نیز ، والا مقام بامیان ، یزدان بیوکی و یاور بیک مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
همچنین در گروه نریان های بزرگسال به ترتیب نماد صدر اردکان ، فاتح و نبرد قاسمی اول تا سوم شدند.
در این جشنواره 74 راس اسب از استان های یزد ، اصفهان ، کرمان ، هرمزگان ، خوزستان ، آذربایجان شرقی و چهار محال و بختیاری حضور داشتند.
جشنواره به مدت سه روز در ورزشگاه آزادی تفت و با حضور داوران اعزامی از کشورهای سوریه ، بلژیک و لهستان زیر نظر فدراسیون سوارکاری و به میزبانی هیات اسب سواری استان برگزار شد.
در پایان، زیباترین اسب های حاضر معرفی و به مالکان آنها جوایزی اهدا شد.
6 هزار راس اسب عرب در کشور وجود دارد که حدود 65 درصد آن با چهار هزار و 200 رأس مربوط به استان یزد است.
شهر تفت در 20 کیلومتری جنوب غرب شهر یزد واقع شده است.
7536*2047*خبرنگار:کاظم سبحانزاده**انتشار: عباسقلی اشکورجیریانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید