اصحاب حوزه نشر و کتاب نظر مثبتی به سید عباس صالحی دارندمهدی قزلی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: ورود دکتر صالحی برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار جدی است و این بدین معناست که وی موضوع فرهنگ را جدی گرفته و مانند همیشه دغدغه فرهنگی دارد.
وی گفت: یکی از نکاتی را که برای وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی باید مدنظر قرار داد، این است که برای دکتر صالحی روش ها مهمتر از اتفاقات است و باید گفت که وی یک روش شناس، سبک شناس و توجه کننده به اصول است و کسی که از فلسفه شناخت کافی دارد، می تواند بسیاری از موضوعات و پروژهای فرهنگی را در قالب برنامه به تعامل درآورد.
قزلی اظهار کرد: دکتر صالحی زمانی که به حوزه معاونت فرهنگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد شد، برخی پنداشتند که او با حوزه کتاب بیگانه است و فقط در حد خواننده کتاب می شود او را جدی گرفت اما کارنامه دکتر صالحی نشان داد که وی توجه جدی به ساختارها و گفت وگو دارد و می تواند در حوزه کتاب موفق باشد و حتما کسی که در این حوزه خوب عمل کرده، بدون اینکه سابقه اجرایی بزرگی داشته باشد حتما می تواند در حوزه های دیگر فرهنگی هم موفق عمل کند.
وی گفت: برخی ایراد گرفته اند که آقای صالحی موسیقی نمی داند، که این ایراد وارد نیست و اصلا به اینگونه مطالب هم نباید جواب داد.
مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی به عنوان مثال اظهار کرد: دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دارای تخصص چشم پزشکی است و تخصص ارتوپدی که ندارد و لذا بطور منطقی نمی توان گفت که یک وزیر بهداشت باید تمام رده های پزشکی را دارا باشد تا در جایگاه وزیر بهداشت قرار گیرد بلکه یک وزیر بهداشت باید نسبت به مسایل پزشکی عمومی و در راستای سلامت مردم جامعه تسلط کامل داشته باشد.
وی گفت: یک وزیر باید حوزه کاری خود را بداند و با نگاه مدیریت قوی که دارد ایده و نظرات خود را به پیش برد و دکتر صالحی نیز در این خصوص و طی سه سال و نیم گذشته که در معاونت فرهنگی حضور داشتند نشان داده که توان بدست گرفتن جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دارد.
قزلی با بیان اینکه دکتر صالحی حتی در زمان استعفای دکتر جنتی رئیس سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به توان کاری توانست سرپرستی موقت این وزارتخانه را بدست گیرد، افزود: شناخت فرهنگ و مدیریت در این حوزه حساس از جمله توجه ریاست جمهوری به حضور صالحی در دولت دوازدهم است.
مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی نسبت به کاستی ها موجود پیش روی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: کار اجرایی نسبی است و حتما در این مسیر اشکالاتی وجود خواهد داشت. در حوزه اجرایی یا به مسایلی بیشتر پرداخته و یا برخی کمتر در نظر گرفته می شود و حتما هم در وزارت دکتر صالحی از این نظر اشکالاتی بوجود خواهد آمد. چنانکه اکنون اشکالات و کاستی هایی در این حوزه وجود دارد.
قزلی ادامه داد: قضاوت در خصوص دکتر صالحی را باید از کسانی جویا شد که در این حوزه کار کرده باشند از جمله ناشران، نویسندگان و شعرا و راحت ترین کار همین است که به کتاب فروشی ها مراجعه کنیم و نظر آنها را در خصوص وزیر پیشنهادی جویا شویم.
مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی گفت: نظر کتاب فروشان در خصوص دکتر سید عباس صالحی مجموعا نظر مثبتی است و همانطور که دیده می شود اگر او طی چهار سال گذشته در حوزه کتاب موفق بوده حتما در چهار سال آینده نیز موفق عمل خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری 17 مرداد ماه در نامه ای، فهرست اعضای کابینه دوازدهم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در این فهرست، سیدعباس صالحی به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده است.
فراهنگ** 1417 ** خبرنگار: سیدمهدی حسینی * انتشار: امید غیاثوندانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید