اعلام آمادگی فدراسیون اسلامی اسپانیا برای آموزش امامان جماعت مساجدبه گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری افه ، فدراسیون مذکور که عضو بنیانگذار کمیسیون اسلامی اسپانیا می باشد، اولین نهادی است که در سطح فدراسیون در اسپانیا شروع به کار کرده و نمایندگی 500 جامعه اسلامی گوناگون را در سراسر اسپانیا به عهده دارد.
به همین دلیل، این فدراسیون طی نامه ای به وزارت دادگستری آمادگی خود را جهت همکاری در طرحی که سالهاست دستور کار خود دارد و شامل آموزش کلیه امامان جماعت مساجد ساکن اسپانیا می باشد، اعلام کرد.
در این نامه آمده است که موضوع آموزش امامان جماعت مساجد امری بسیار جدی بوده زیرا مربوط به شرکت مسلمانان در امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ما می باشد.
اروپام *5*491**3404**انتشار: محسن اسماعیلیانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید