افسردگی از عوامل اصلی خودکشی استدکتر محمدرضا غنازاده روز سه شنبه در همایش پیشگیری از رفتار خودکشی در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به عوامل خطرپذیر خودکشی اعم از ترک تحصیل، طلاق و دیگر آسیب های اجتماعی و بیماری های روانی در جامعه اظهارداشت: همه باید تلاش کنیم با به کارگیری سازوکارهای مناسب افسردگی را در جامعه کاهش دهیم که با انجام آن به طور قطع آمار خودکشی کاهش خواهد یافت.
وی افزود: جلوگیری از روند روبه رشد خودکشی در جامعه عزم ملی می طلبد و همه دستگاهها باید کمک کنند تا از این آمار در جامعه بکاهیم.
وی بیان داشت: ما نباید تنها به آموزش مهارت زندگی بسنده کنیم بلکه اگر بخواهیم در جلوگیری از آمار خودکشی موفق باشیم باید اول از آموزش و پرورش آغاز کنیم و از سویی دیگر عوامل خطر پذیر خودکشی را جدی بگیریم.
غنازاده گفت: در جامعه باورهایی وجود دارد که با تقویت این باورها که ریشه در اعتقادات و خانواده ها دارند می تواند در کنترل خودکشی نقشی اساسی ایفا کند.
وی اضافه کرد: آمار دقیق خودکشی در کشور ارائه نمی شود چون بسیاری از خانواده ها حاضر نیستند قربانیان خودکشی در بیمارستان ها به همین نام ثبت شوند لذا با عناوین تصادف و غیره سعی دارند خودکشی اعضای خانواده خود را پنهان کنند.
وی بیان کرد: با وجود این براساس آمار رسمی اعلام شده در سال 95 از هر 100 هزار نفر جمعیت کشوربه طور میانگین 111 نفر اقدام به خودکشی کردند که حدود 3 نفر منجر به فوت شده است.
خبرنگار: زینب حبیب پور گودرزی**انتشار دهنده: محسن حسن نیا
7328/1899انتهای پیام /*


پاسخی بگذارید