خانه / آشپزی / اقتصاد مقاومتی و ساماندهی آسیب های اجتماعی، اولویت کاری مسئولان استان مرکزی

اقتصاد مقاومتی و ساماندهی آسیب های اجتماعی، اولویت کاری مسئولان استان مرکزیبه گزارش ایرنا، فتح الله حقیقی روز پنجشنبه در کارگروه تخصصی امور فرهنگی و اجتماعی استان مرکزی که مشترک با شهرستان کمیجان در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، افزود: آسیب های اجتماعی موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری است و تشکیل سازمان فرهنگی و اجتماعی در وزارت کشور، نشات گرفته ازتوجه ویژه به این موضوع است.
وی اظهار کرد: در کنار برنامه های زیربنایی و بلند مدت در ساماندهی آسیب های اجتماعی نباید از عوارض کوتاه مدت آسیب ها غافل بود و مداخلات مخالف در بروز آسیب ها ضروری است.
معاون سیاسی، امنیتی استانداری مرکزی گفت: دستگا ه های ذیربط در حوزه آسیب های اجتماعی باید گزارش های عملی خود را در بهبود شاخص های فرهنگی و اجتماعی ارایه کنند.
حقیقی افزود: آسیب های اجتماعی با شعار حل نمی شود بلکه باید با ارایه برنامه های مدون راهکارهای اثربخش در کاهش و مهار آسیب انجام داد.
وی اظهار کرد: باید با هم افزایی و مدیریت واحد نسبت به پیشگیری از آسیب های اجتماعی برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه داشت تا اقدامات موثری در حوزه های پرآسیب انجام شود.
معاون سیاسی، امنیتی استانداری مرکزی در ادامه گفت: کمیجان با مردان و زنان غیور و با وجود خانواده های مکرم ایثارگرو شهدا از جمله شهرستان های شاخص استان مرکزی است.
حقیقی افزود: شاخص های آموزش های عالی در این شهرستان مطلوب است و در این زمینه باید اقدامات و طرح های بلند مدت ارایه شود.
وی اظهار کرد: سرانه ورزشی استان 6 دهم مترمربع و در شهرستان کمیجان این شاخص با یک و سه دهم مترمربع مطلوب است اما باید برای پرورش و شکوفایی ورزش در این شهرستان اقدام عملیاتی انجام شود.
معاون سیاسی، امنیتی استانداری مرکزی گفت: 17 سازمان مردم نهاد در این شهرستان فعالیت دارندکه باید از مشارکت و فعالیت اآن ها به نحو مطلوب در پیشبرد امور بهره گرفته شود.
معاون سیاسی، امنیتی استانداری مرکزی بعد از این نشست از نمایشگاه هفته فرهنگی شهرستان کمیجان دیدن کرد.
شهرستان کمیجان با جمعیتی بالغ بر 40 هزار نفر در 96 کیلومتری اراک قرار دارد.
6991/6013خبرنگار:معصومه ابراهیمی***انتشاردهنده:مژگان حیدریانتهای پیام /*