امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه های یزد و ساپینزا رمبه گزارش یکشنبه شب دانشگاه یزد، این تفاهم نامه که به تازگی امضا شد، فرصت های همکاری خوبی را برای دانشجویان، پژوهشگران و اعضای هیئت علمی این مرکز آموزش عالی در استان فراهم خواهد کرد.
تعریف دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشترک، تبادل استاد و دانشجو، برگزاری کارگاه های علمی، استفاده از امکانات پژوهشی طرفین، تعریف دوره های کوتاه مدت و میان مدت آموزشی و پژوهشی از جمله فرصت هایی است که این تفاهم نامه در اختیار طرفین می گذارد.
تفاهم نامه یادشده پیرو سلسله مذاکرات و مکاتبات فیمابین طی 2 سال گذشته و پیگیری ها و سفر سال گذشته محسن عباسی هرفته عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد به رم و دیدار با نمایندگان آن دانشگاه به انجام رسید.
دانشگاه ساپینزا رم یکی از قدیمی ترین و معتبرترین دانشگاه های اروپا به خصوص در زمینه هنر و معماری به شمار می رود.
رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه یزد به تازگی گفته بودکه از سال 1393 تاکنون 15 تفاهم نامه بین المللی بین دانشگاه یزد و دانشگاههای 12 کشور در خصوص همکاری های آموزشی، پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو منعقد و مبادله شده است.
افزون بر 14 هزار دانشجو در دانشگاه یزد تحصیل می کنند که حدود 6 هزار نفر آنان در خوابگاهها مستقر هستند.
استان یزد با یک میلیون و 138هزار دانشجو 100 هزار دانشجو دارد که در 60 مرکز آموزش عالی استان مشغول تحصیل هستند.
*7532 *2047*تنظیم کننده: سعید صادقی مقدم انتشار – عباسقلی اشکورجیری
@irnayazddانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید