انصراف مسجدجامعی و الویری/ محسن هاشمی نامزد ریاست شورای شهر تهران شدبه گزارش ایرنا، زهرا نژادبهرام روز شنبه با اشاره به برگزاری جلسه امروز منتخبان شورای پنجم برای انتخاب رییس و هیات رییسه شورا افزود: برهمین اساس، محسن هاشمی تنها گزینه تصدی ریاست شورای شهر تهران است.
وی اظهار کرد: محسن هاشمی به عنوان نامزد ریاست، در جلسه امروز برنامه و دیدگاههای خود برای ریاست شورای شهر تهران را در جمع منتخبین ارائه می کند.
به گفته وی، در جلسه امروز منتخبین شورا، پس از ارائه برنامه های محسن هاشمی، رای گیری انجام خواهد شد.
به گزارش ایرنا، منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران قرار است در جلسه امروز – شنبه – رییس شورا برای اولین سال فعالیت را انتخاب کنند.
جلسات رسمی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران قرار است از ابتدای شهریورماه آغاز شود.
پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران 21 عضو دارد.
تهرام/7244**1625
خبرنگار: معصومه آقاامینی – انتشار دهنده: محسن فتاحیانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید