برداشت انار در شهرستان اندیکا آغاز شدشاهرخ شینی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارکرد: سطح زیر کشت انار در شهرستان اندیکا 250 هکتار و میانگین تولید در هر هکتار بین سه الی چهار تن است.
وی افزود: عمده مناطق تولید انار در این شهرستان شامل دوراب، گاوخفت، للر، کتک، سوسن و شلا می باشند.
سرپرست مدیریت جهادکشاورزی اندیکا در ادامه اضافه کرد: عمده انار تولیدی در این شهرستان به صورت ترشی ناردان و رب تبدیل شده و به مصرف می رسد و از این بابت یکی از شهرستان های خوب استان است.
وی گفت: ارقام عمده انار شهرستان اندیکا ارقام بومی و رقم های اصلاحی همچون زاغ و رباب نیریز است.
شهرستان اندیکا با سه بخش مرکزی،آبژدان و چلو در شمال شرق خوزستان قرار دارد.
7159/6002
خبرنگار:ایمان صادقی حسنوند**انتشاردهنده : کبری آقازریانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید