خانه / آشپزی / برنامه های خبری روز پنجشنبه، 14دیماه در یزد

برنامه های خبری روز پنجشنبه، 14دیماه در یزددستگاه های اداری در یزد می توانند برنامه های خبری روزانه خود را از طریق شماره تلفن 36268444 و 36268445 به خبرنگاران ایرنا در مرکز استان اطلاع دهند.
همچنین تلفکس 36268446 آماده دریافت برنامه های خبری دستگاه های اجرایی است.
2088/2047 خبرنگار: کبری دانشی ** انتشار:عباسقلی اشکورجیریانتهای پیام /*