بهبود آب شرب 19 روستای شهرستان کارونمحمود آریاخاکی شنبه در گفت وگو با خبرنگارایرنا اظهار کرد : عملیات اصلاح و بازسازی مجتمع آبرسانی روستایی امام (ره) برای ارتقای شاخص های کیفی و کمی و بهبود پمپاژ آب شرب روستاهای جنوب اهواز انجام شده است.
آریا خاکی ادامه داد : مجتمع آبرسانی روستایی امام (ره) 19 روستا با جمعیتی حدود سه هزار نفر را تحت پوشش آبرسانی آب شرب دارد.
وی افزود : اصلاح یگان های تصفیه و فیلتراسیون، گندزدایی، بهسازی محوطه، بهسازی ساختمان قدیم، ارتقاء پمپاژ، اصلاح و افزایش کیفیت روشنایی، لایروبی مخازن، رنگ آمیز ی و نما بخشی به پایپینگ و تعویض تابلو برق تاسیسات از جمله اقدامات انجام توسط اکیپ بهره برداری امور آبفاروستایی در این مجتمع انجام شده است.
بر این اساس فروردین ماه سال جاری نیز عملیات مشابهی برای ارتقای وضعیت کیفی و کمی آب شرب 14 روستای شهرستان کارون، عطیش، مگطوع، خنضیری، طویل 1 و 2، یربا، ملچ کوچک و بزرگ، خسروی، حنیطه، خویسه 1، 2 و 3 و شعمیط انجام شد.
7165/6002
خبرنگار: حمیدرضا ترابی فرد**انتشاردهنده : کبری آقازریانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید