بهره مندی کلیه روستاهای هندیجان از نعمت برقفرماندار هندیجان چهارشنبه در آئین بهره برداری از این طرح اظهار کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 700 میلیون ریال در مدت 3 ماه به انجام رسیده و زمینه برخورداری 20 خانوار روستای صاحب آباد از توابع بخش مرکزی هندیجان را از نعمت برق فراهم کرد.
کورش مودت افزود: برای انجام این طرح از دو دستگاه ترانسفورماتور استفاده شده و 300 متر شبکه فشار متوسط و یک هزار متر شبکه فشار ضعیف کشیده شده است.
وی ادامه داد: روشنایی سطح روستا نیز با 34 چراغ تامین شده است.
شهرستان هندیجان با 38 هزار نفر جمعیت در جنوب استان خوزستان قرار گرفته است.
/6002/7163
خبرنگار: عبدالحسن محسنی نژاد**انتشاردهنده : کبری آقازریانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید