خانه / دسته‌بندی نشده / به روزسازی نظام آموزشی با خلاقیت نوآوری

به روزسازی نظام آموزشی با خلاقیت نوآوریبه گزارش ایرنا، توجه به اهمیت و ضرورت نقش تدریس اثربخش در استفاده از شیوه های نوین یاددهی – یادگیری می تواند سبب شکوفا شدن استعدادهای دانش آموزان و تقویت مهارت ها و قابلیت های آنها شود.
برای نیل به اهداف تحول بنیادین در آموزش و پرورش و تربیت دانش آموزانی خلاق و پرسشگر، معلمان نقش کلیدی در این راستا دارند؛ معلم ها به عنوان کنش گران اصلی نظام تعلیم و تربیت با موقعیت های پیچیده ای مواجه هستند که نیازمند تفکر و حل مسئله است.
به دلیل تغییر شتابان در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژیکی این پیچیدگی در تعامل انسانی با یادگیرندگان و خانواده‌ها همواره در حال افزایش است و حرفه معلمی را دشوارتر و پیچیده‌تر می‌سازد.
بنابراین لازم است معلم ها با تأمل درباره مسائل اساسی حرفه خود مانند یادگیری، ارزشیابی و ارتباط، راه های تازه‌ای را کشف کنند.
به بیان دیگر، کنش گری در این موقعیت پیچیده، مستلزم نوآوری و خلق محیط های یادگیری اثربخش است؛ هم اکنون در پیوند میان علوم شناختی و تعلیم و تربیت، قلمرو مطالعاتی جدیدی به وجود آمده است که درصدد مطالعه ویژگی های محیط یادگیری اثربخش است و امکان خلق این نوع محیط های یادگیری را از نظر شناختی و اجتماعی بررسی می‌کند.
به همین مناسبت دفتر متوسطه وزارت آموزش و پرورش جشنواره یکروزه ‘نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری’ را در راستای سند تحول بنیادین در تبریز برگزار کرد
این جشنواره اقدامی است تا معلمان نتایج حاصل از تأملات شخصی و پژوهش های خود را با همکاران خود در میان گذاشته و از دستاوردهای جدید علوم یادگیری نیز آگاهی پیدا کنند.

** ضرورت کیفیت بخشی به فرآیند آموزش و یادگیری
دبیر اجرایی جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری، هدف اصلی جشنواره را کیفیت بخشی به فرآیند آموزش و یادگیری اعلام کرد و گفت: با توجه به سند بنیادین آموزش و پرورش و سند برنامه درسی ملی، سعی بر نوآوری در روش های آموزشی است.
اشرف السادات فاطمی اظهار کرد: جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری در دوره های گذشته بر اساس الگوهای تدریس رایج و برخی از دروس خاص انجام می شد، اما در این دوره تفاوت های عمده ای در اجرا دارد.
فاطمی خاطرنشان کرد: معلمان در این جشنواره، متفاوت دیدن را مد نظر دارند و سعی شده است که مسایل بومی و محلی در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: هدف اصلی از جشنواره، کیفیت بخشی به فرآیند آموزش و یادگیری است و معلمان باید از روش های تلفیقی و مشارکتی استفاده کنند.
به گفته دبیر اجرایی، جشنواره دارای هفت محور نوآوری در روش های تدریس و نوآوری در استفاده از فرصت های یادگیری، بکارگیری وسایل آموزشی، روش های ارزشیابی فرآیند محور، نوآوری در استفاده از فناوری اطلاعات، نوآوری در روش های مشارکت اولیاء و دانش آموزان و روش های ایجاد نشاط و انگیزه در کلاس است.
فاطمی از مشارکت یک هزار و 380 معلم در این جشنواره در قالب 540 تیم خبر داد و افزود: 297 معلم در قالب 109 تیم تقدیر می شوند.

** معلم، راهنمای فرآیند آموزشی است
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، معلم را عنصر اصلی و راهنمای فرایند نوین آموزشی دانست و گفت: عنصر محتوا، ارزشیابی، محیط یادگیری و مدیر مدرسه اگر با هم کار کنند یادگیری اتفاق می افتد.
علی زرافشان با بیان اینکه نوآوری در آموزش و پرورش به عنوان یک جریان مستمر و نو شونده ضروری است، افزود: نوآوری در آموزش و پرورش تبدیل به فرایند می شود.
وی با بیان اینکه در اکثر جوامع پیشرفته شاهد مطالبه نوآوری و تغییر هستیم، خاطرنشان کرد: در برنامه درسی ملی که نقشه یاددهی و یادگیری است، تغییراتی را شاهدیم که تحقق آنها مستلزم ایجاد نوآوری در فرایند آموزشی و یادگیری است.
معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: کار ما در جشنواره، حرکت کردن در جهت تحقق این موضوع است؛ موضوعی که بطور مستقیم مخاطب اش معلم و دانش آموز و روش آموزشی است.
زرافشان بر لزوم شناخت و بسط ظرفیت های وجودی دانش آموزان و خلق فرصت های آموزشی تاکید کرد و گفت: خلق فرصت های یادگیری مستلزم نوآوری و نوآوری مستلزم بکارگیری است.

** نوآوری را از خود شروع کنیم
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نیز خلاقیت و نوآوری در دنیای امروز را از مباحث پردامنه توصیف کرد و گفت: بدون تردید مصادیق آموزشی درسی را باید در روش های آموزشی، محتوای آموزشی و ارزشیابی آموزشی جستجو کرد.
جعفر پاشایی با بیان اینکه نوآوری در آموزش گفتمانی در راستای ارتقای آموزشی است، اظهار کرد: در دولت تدبیر و امید به رغم همه محدودیت های مالی، بخش بسیار مهمی از برنامه های آموزش و پرورش با خلاقیت و نوآوری شکل گرفت.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با تاکید بر انتقال دانش و مهارت خلاقیت و نوآوری به دانش آموزان گفت: دانش آموزانی می توانند فردای جامعه را بسازند که خلاقیت در متن و بطن زندگی آنها باشد.
جشنواره یکروزه ‘نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری’ در هفت محور ‘نوآوری در روش های تدریس’، ‘استفاده از فرصت های یادگیری متنوع’، ‘تولید و بکارگیری وسایل آموزشی’، ‘روش های ارزشیابی’، ‘استفاده از فناوری اطلاعات’، ‘روش های مشارکت اولیای دانش آموزان’ و ‘ایجاد انگیزه و نشاط در کلاس’ در تبریز برگزار شد.
گزارش: نعمت مرادپور**انتشار: عزیزی راد
6132/518انتهای پیام /*