بیش ازیک سوم آمریکایی ها به بیماری چاقی مبتلا هستنددو موسسه پژوهشی آمریکا به نام های ‘مدیریت بهداشت آمریکایی’ و ‘بنیاد رابرت وود جانسون’ روز جمعه با انتشار گزارش مشترک سالانه ای در رابطه با نرخ چاقی در جامعه آمریکا نوشته اند که گرچه نرخ بیماری چاقی در بسیاری از ایالت های این کشور در دو سال اخیر افزایش محسوسی نداشته و در برخی از ایالت ها حتی کاهش یافته اما در حال حاض به طور میانگین 37 درصد بالغین آمریکایی و 17 درصد کودکان این کشور به این بیماری مبتلا هستند.
موسسات مذکور یادآور شده اند که در سنجش میزان چاقی ، نسبت بلندی افراد به وزن بدن آن ها ملاک قرار گرفته و برآیند این نسبت شاخص چاقی نام گرفته نوشته است کسانی که این شاخص برای آن ها میان 25 تا 29 قرار گرفته افراد دارای اضافه وزن و کسانی که این شاخص در آن ها از مرز 30 عبور کند بیمار چاقی محسوب می شوند.
در این گزارش گفته شده است که براساس همین شیوه در سال 2000 شاخص چاقی در هیچ یک از ساکنان 50 ایالت آمریکا از مرز 25 که صرفا نشانه اضافه وزن محسوب می شود تجاوز نمی کرد اما مطالعات جدید نشان می دهد که این شاخص در ساکنین 25 ایالت آمریکا از مرز 30 که نشانه بیماری چاقی است گذشته است.
براساس این گزارش بیشترین تعداد مبتلایان به بیماری چاقی در ایالت های جنوبی آمریکا سکونت دارند و ایالت ویرجینیای غربی با نرخی نزدیک به 38 درصد در صدر این جدول و ایالت کالورادو با 22 و 3 دهم در صد در پایین آن قرار دارند.
شبک **اروپام-4-541**1392**انتشار: ابوالفضل باباییانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید