خانه / دسته‌بندی نشده / تاثیر تنوع زیستی در شکل گیری اکوسیستم ها

تاثیر تنوع زیستی در شکل گیری اکوسیستم هابه گزارش روز سه شنبه گروه علمی ایرنا از ساینس دیلی، تنوع زیستی صرفا یک ظاهر زیبا نیست، بلکه محافظت از آن برای عملکرد صحیح اکوسیستم‌های موجود روی زمین که غذای مورد نیاز ما را تامین می‌کنند، ضایعات را در طبیعت از بین می‌برند و از خطوط ساحلی محافظت می‌کنند، دارای اهمیت زیادی است.
در گذشته زیست شناسان تاثیر تنوع زیستی را در آزمایش های کنترل شده بررسی می‌کردند. برای این منظور یک یا چند گونه مختلف را در طرح‌های مختلف با شرایط کنترل شده مورد آزمایش قرار می‌دادند و رشد آنها را مقایسه می‌کردند؛ اما این آزمایش ها از بسیاری جهات شرایط واقعی محیط را شبیه سازی نمی‌کرد.
به همین علت محققان برای کشف توان واقعی تنوع زیستی در طبیعت وحشی اطلاعات حاصل از 67 مطالعه میدانی در طبیعت را که در محیط‌های مختلف مانند علفزارها، جنگل‌ها، رودخانه‌ها و دریاها انجام شده بود، تجمیع و مجددا این اطلاعات را تجزیه و تحلیل کردند. اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه از بیش از 600 هزار مورد نمونه‌گیری از سراسر جهان به دست آمده است.
محققان در این مطالعه تاثیر تنوع زیستی را در هر نوع اکوسیستم در ارتباط با سایر اکوسیستم‌های فعال در طبیعت مقایسه کردند. اکوسیستم‌های بزرگتر، توده زیستی بزرگتری داشتند و بیش از آنچه بر اساس مطالعات کنترل شده تصور می‌شد، از تنوع گونه‌ها تاثیرپذیر بودند.
بر اساس این تحقیقات معلوم شد در طبیعت تنوع زیستی بر اکوسیستم موثرترین عامل بر افزایش رشد جانداران است و در نیمی از مطالعات مورد بررسی، تاثیر آن بر تولید توده زیستی، بیش از شرایط آب و هوایی است. همچنین در دو سوم از این مطالعات تاثیر تنوع زیستی بر تشکیل توده زیستی، بیش از تاثیر مواد مغذی بوده است.
بر اساس این تحقیقات، ‌اکوسیستم‌هایی که دارای تنوع بیشتری از گونه‌های جانداران هستند، در مقایسه با اکوسیستم‌هایی با تنوع زیستی کمتر، کارآمدتر و پربارتر هستند و در نتیجه اگر بخواهیم باروری و کارآیی اکوسیستم‌های زمین را حفظ کنیم، حفظ تنوع گونه‌های جانداران در این اکوسیستم‌ها از اولویت بسیار بالایی برخوردار است.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature منتشر شده است.
علمی (6)**9259**1834
مترجم: سپیده علی کاشانی ** انتشار: ناهید شفیعیانتهای پیام /*