ترافیک سنگین در آزاد راه تهران – کرج – قزوین و جاده چالوسعباس صفری عصر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: ترافیک در بزرگراه در تهران کرج از محدوده گرمدره تا پل کلاک کرج و در آزاد راه کرج – قزوین از پل شهید سلطانی تا پل حصارک کرج سنگین گزارش شده است.
وی ادامه داد: همچنین ترافیک در جاده کرج – چالوس در محدوده پل بیلقان تا پورکان سنگین است و تردد با کندی صورت می گیرد.
صفری از رانندگان خواست برای پیشگیری از حوادث ، مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.
استان البرز دارای یک هزارو450 کیلومتر آزاد راه ، بزرگراه ، راه اصلی و فرعی است و 18 درصد ترافیک جاده ای کشور مربوط به راه های این استان است.
راه های این استان در اواخر هفته و روزهای تعطیل پرترافیک می شود.
7410/ 6155 خبرنگار: مژگان السادات سجادی ** انتشار دهنده : محمد عزیزپورانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید