داعش جنگ افزار آمریکایی می خردبه گزارش ایرنا، تروریست ها که در پایگاه منطقه طنف در جنوب سوریه تحت فرماندهی نظامیان آمریکا آموزش دیده اند، چشم پوشی فرماندهان ارتش این کشور را از فروش تسلیحات به گروه تروریستی داعش فاش کردند.
شبکه دوم تلویزیون دولتی روسیه روز پنجشنبه گزارشی از خبرنگار اعزامی خود به دمشق را پخش کرد که در آن گروهی از نیروهای تسلیم شده ارتش آزاد در باره اقدامات این گروه و همکاری با داعش واقعیت هایی را بیان کردند.
خبرنگار روس خاطرنشان کرد: در یک هفته اخیر بیش از 40 نیروی آموزش دیده ارتش آزاد با فرار از پایگاه آمریکایی در طنف، داوطلبانه خود را تسلیم نیروهای دولتی کرده و در اردوگاه ویژه پناهندگان ساکن شدند.
وی افزود: نیروهای آمریکایی در این پایگاه نزدیک مرز عراق غیرقانونی اقدام می کنند و حضور آنان در خاک سوریه نقض قوانین بین المللی است.
اسد السالم یک نیروی تسلیم شده که ریاست امور امنیتی پایگاه آمریکا در جنوب سوریه را برعهده داشته، به رسانه روسی گفت که افراد تحت فرماندهی قصد داشتند با داعش مبارزه کنند، اما نظامیان آمریکایی اهداف دیگری دارند.
السالم گفت: زمانی که اطلاع یافتیم، فرمانده گروهان ما تسلیحات دریافتی را به داعش می فروشد، موضوع را به فرماندهی آمریکایی پایگاه گزارش دادیم، اما هیچ توجهی نشد و حتی حمایت ها از این فرد افزایش یافت و با آزادی بیشتری جنگ افزارها را به تروریست های داعشی می فروخت که شامل انواع اسلحه های خودکار آمریکایی، ام-4، مسلسل ها، خمپاره اندازها و مهمات می شد.
شبکه دوم تلویزیون دولتی روسیه نیز گفت: با وجود اینکه نظامیان غربی هنگام آموزش به عوامل ضدسوری گفته بودند، آنان با داعش خواهند جنگید، اما نیروهای ارتش آزاد هیچگاه با این گروه تروریستی نجنگیدند.
رسانه روسی در پایان افزود: نیروهای آمریکایی از آنان برای تامین امنیت خود در سوریه استفاده کرده و علیه داعش یا سایر گروههای تروریستی بکار نگرفتند.
اروپام*391 انتشار دهنده: هادی مولوی نیاانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید