دانشگاه و توسعه- محمدعلی زم*نسل اول دانشگاه «آموزش محور»، نسل دوم آن «آموزش و پژوهش محور» و نسل سوم دانشگاه «پژوهش و مساله محور» است.
دنیای توسعه یافته ابتدا آهنگ آموزش و انسان سازی خود را کوک و تنظیم کرده، سپس توسعه را بر اساس دارایی انسانی خود رقم است. از این رو به دانشگاه نسل چهارمی دست یافته که اصلی ترین مساله را «توسعه» قرار داده است.
در واقع دانشگاه «حلال المسائل نسل سوم» را به دانشگاه «مساله یاب» تبدیل کرده و چون توسعه راه رشد جامع و همه جانبه آنهاست، اصلی ترین مساله دانشگاه را توسعه قلمداد کرده و ماموریت دانشگاه نسل چهارم را مساله یابی های مربوط به تداوم توسعه در جهان پیش رو، دنیای فردا، کشف رقبای جدید، ثروت های محتمل و … را قرار داده است.
ما درپی آنیم که پای دانشگاه های رده اول کشور مانند دانشگاه های تهران، شریف، امیرکبیر و… را در مناطق آزاد باز و از آنها حمایت کنیم و با تفاهمی که با آنها کرده ایم، اصول 11گانه استانداردسازی را برای بین المللی شدن دانشگاه ها عملیاتی کنیم.
پس از دو، سه ماه پیگیری و کم و زیاد کردن و نقد و اصلاحیه زدن، بالاخره تفاهمنامه حرکت فعال تر پردیس دانشگاه تهران با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد، رییس دانشگاه تهران و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و… به امضا رسید.
دانشگاه تهران نیز برای پذیرش ارشد و دکترا تا سقف یکصد نفر در ارس اعلام آمادگی کرده است؛ البته پیش تر در منطقه آزاد کیش فعالیت خود را آغاز کرده بود.
————————————————————————
*معاون فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- وبلاگ شخصیانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید