درمان خستگی و کوفتگی در طب سنتی

 
آویشن تازه یا خشک را در مورد خستگی و کوفتگی دست و پا مصرف می کنند.

 

 

 

 

 

 

 
ضمادهایی که با برگ های تازه یا گوشت کدو درست می شود، کوفتگی را تسکین می دهد.

 
برگ های سبز و تازه درخت بادام را ضماد کنید و برای کوفتگی بکار ببرید.

 

دیدگاهتان را بنویسید