رشد اقتصادی وکاهش تورم نشانه موفقیت دولت در افزایش قدرت پول ملی استبه گزارش ایرنا، ‘ مسعود کرباسیان ‘ پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: باید با زمینه سازی برای افزایش قدرت پول ملی زمینه جذب سرمایه های خارجی را فراهم کرد زیرا تجربه نشان داده است که سرمایه گذاران خارجی در کشورهایی که دچار کاهش قدرت پول ملی هستند سرمایه گذاری نمی کنند.
وی با اشاره به وضعیت تورم 40 درصدی، رشد اقتصادی منفی، وابستگی به نفت، منفی شدن واردات، وضعیت موسسه های اعتباری و نوسانات طلا و ارز در ابتدای دولت یازدهم گفت: خوشبختانه امروز با تلاش های صورت گرفته در دولت یازدهم از تورم 2رقمی خبری نیست، طراز تجاری کشور تا پایان سال قبل مثبت بوده است، بدهی های بانک ها و وضعیت موسسات اعتباری مدیریت شده است و در مجموع ثبات اقتصادی محقق شده است.
وی با اشاره به ضرورت خصوصی سازی، گفت: خصوصی سازی باید بصورت واقعی انجام شود نه اینکه دولت برای پرداخت دیون خود، اموال خود را به بخش خصوصی دهد.
وزیر اقتصاد کاهش تدریجی سود بانکی، کاهش تورم، بهبود فضای کسب و کار، کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی، شفافیت اقتصادی و توجه به دولت الکترونیک را از اولویت های دولت دوازدهم در حوزه اقتصادی برشمرد.
وی خاطر نشان کرد: اتکای بودجه در سال 92 به درآمدهای نفتی 43.4درصد بوده است در حالیکه این رقم در سال 95 به 26 درصد رسیده است و از سوی دیگر در سال 90 سهم منابع مالیاتی در بودجه 31 درصد بوده که در پایان سال 95 به 36 درصد رسیده است.
وی اضافه کرد: از سال 92 تا 95 بیش از یک میلیون و 900 هزار شغل در کشور ایجاد شده است.
کرباسیان با اشاره به جدیت دولت در کاهش نرخ سود بانکی، گفت: این تصمیم بر اساس کار کارشناسی و علمی گرفته شده است و نرخ سود بانکی بالا ضد اشتغال است و نه تنها باعث تورم نمی شود بلکه باعث کاهش تورم و اشتغال زایی خواهد شد.
وی حرکت به سمت اجرای عدالت مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی و به ویژه توجه به مالیات بر ارزش افزوده، خصوصی سازی و مردمی کردن اقتصاد، برخورد با واردات، اقتصاد مقاومتی، مبارزه با رانت خواری، بهبود مستمر فضای کسب و کار و جلب سرمایه های خارجی را از دیگر برنامه های دولت دوازدهم برشمرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به نقش خصوصی سازی در چابک سازی دولت، گفت: خصوصی سازی یکی از اولویت های دولت دوازدهم است و دولت با واگذاری شرکت های خود به بخش خصوصی باید خود را کوچک کند.
کرباسیان با اشاره به سفر یک روزه خود به اصفهان، گفت: در این سفر 303پروژه در بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر یک هزار و 610 میلیارد ریال، هشت پروژه در بخش برق با اعتباری بالغ بر 540 میلیارد ریال و 633 پروژه با اعتباری بالغ بر 221 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.
مسعود کرباسیان روز پنجشنبه با حضور در بخش میمه اصفهان 303 پروژه در بخش کشاورزی، و همچنین با حضور در نیروگاه شهید محمد منتظری هشت طرح شرکت برق منطقه ای استان اصفهان و با حضور در مخابرات مرکز فیض اصفهان 633 پروژه مخابراتی استان اصفهان را افتتاح کرد.
پایان بخش سفر یک روزه وزیر امور اقتصاد و دارایی حضور در گلستان شهدای اصفهان بود.
/7134/ 2093 ** خبرنگار: محمد کامران ** انتشار: سلطانمرادیانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید