سازمان ملل آزادسازی شهر تلعفر از کنترل داعش را تبریک گفتیان کوبیش نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق روز جمعه با صدور بیانیه ای آزاد سازی شهر تلعفر عراق از کنترل داعش را به دولت و مردم عراق تبریک گفت.
وی در این بیانیه این پیروزی را که به فاصله یک هفته پس از آزادسازی شهر موصل حاصل شده ضربه سنگین دیگری تروریسم و’ میخی بر تابوت ‘ تشکیلات تروریستی داعش توصیف کرد.
کوبیش در این بیانیه به خصوص از فداکاری نیروهای امنیتی عراق در این مبارزات و تلاشی که برای حفظ جان غیرنظامیان عراقی کرده اند قدردانی کرده و استقرار سریع امنیت و ثبات در این شهر را حاصل تلاش همین نیروها دانسته و به آن ها تبریک گفته است.
نماینده گوترش در نهایت یادآور شده است که در چنین مقطعی تحقق آشتی ملی میان گروه های مخالف و بازگرداندن ثبات و امنیت پایدار در این کشور مهم ترین هدفی است که بایستی از سوی مردم و مسئولین دولت عراق دنبال شود.
وی در نهایت آمادگی سازمان ملل و همه نهادهای وابسته به آن را برای کمک به پاکسازی سایر نقاط این کشور از داعش و رساندن کمک های انساندوستانه مورد نیاز به مردم آسیب دیده عراقی اعلام کرده است.
شبک**اروپام-4-541**1392**انتشار: ابوالفضل باباییانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید