سخنگوی شورای اروپا: تبلیغات ضد اسلامی حزب AfD آلمان مغایر ارزشهای اروپایی است‘دانیل هولتگن’ مدیر ارتباطات و سخنگوی دبیر کل شورای اروپا در پیامی توییتری روز پنجشنبه خودنوشت: حزب AfD آلمان همچنان تبلیغ می کند که مسلمانان بخشی از آلمان نیستند؛ این حرف آشکارا برضد ارزشهای اروپایی و آزادی مذهب است.
به گزارش ایرنا ، حزب راستگرا و ضدمهاجرت AfD آلمان در بروشور تبلیغاتی و عضو گیری این حزب و در برنامه های خود مدعی شده که اسلام با اصول دموکراسی و آزادی در تضاد است.
حزب ‘آلترناتیو برای آلمان’ که در پی ورود حدود یک میلیون پناهجو و مهاجر به آلمان از اواخر سال 2015 از احساسات ضد مهاجرتی در آلمان استفاده کرد هم اکنون بر اساس نظرسنجی ها بین 7 تا 10 درصد رای دارد و می تواند در انتخابات فدرال 24 سپتامبر (دوم مهر ماه ) به پارلمان آلمان راه یابد هر چند آرای این حزب نسبت به اواخر سال 2016 که حدود 15.5 درصد بود ، کاهش داشته است.
در همین حال ، پارلمان منطقه ای ایالت ساکسونی آلمان روز سه شنبه این هفته مصونیت پارلمانی ‘فرائوکه پتری’ شناخته شده ترین سیاستمدار این حزب را به اتهام شهادت دروغ لغو کرد و به این ترتیب راه برای پیگرد قضایی او توسط دادستانی هموار شد. پتری که عضو پارلمان این ایالت است متهم شده که در انتخابات سال 2014 هنگام ادای ‘شهادت با سوگند’ درباره فهرست انتخاباتی این حزب در کمیته انتخاباتی پارلمان این ایالت دروغ گفته است. دادستانی شهر ‘درسدن’ مرکز ایالت ساکسونی در ماه ژوئن از پارلمان این ایالت خواستار لغو مصونیت پتری شده بود. لغو مصونیت این عضو ارشد حزب AfD در آستانه انتخابات پارلمانی فدرال دوم مهرماه می تواند موجب ریزش بیشتر آرای این حزب شود. حزب آلترناتیو برای آلمان در سال 2013 به عنوانی حزبی مخالف با اتحادیه اروپا و ملی گرا تاسیس شد اما پس از ورود موج پناهجویان به آلمان در سال 2015 تمرکز خود را بر مخالفت با سیاست مهاجرپذیری آنگلا مرکل به عنوان یک حزب ضد مهاجرتی قرار داد.
اروپام**1078** بابک جعفری××انتشاردهنده: عزیز موسویانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید