خانه / آشپزی / سهم مردم از مطالب رسانه ها چقدر است؟ – علی حبیبی*

سهم مردم از مطالب رسانه ها چقدر است؟ – علی حبیبی*لازم نیست برای پی بردن به این موضوع به سراغ آمار و ارقام برویم. اگر یک روزنامه کثیرالانتشار یا یک رسانه دیگر را ارزیابی کنیم دقیقا به این نکته می رسیم که این رسانه ها با فقر مطالب مردمی مواجه هستند هر چند نام روزنامه واژه «مردم» و کلمات مشابه آن باشد.
شاید خیلی از مطالب روزنامه ها درباره مردم باشد ولی مردم بطور مستقیم در بیان آن نقشی ندارند. هدف این یادداشت بررسی مطالبی است که مستقیم از زبان مردم و بدون دخل و تصرف در رسانه ها منتشر می شود.
مطالب رسانه ها معمولا شامل خبر، گزارش، مصاحبه، یادداشت، تحلیل و تفسیر و ستون خوانندگان است. از این موارد، فقط ستون خوانندگان ممکن است نظرات مستقیم مردم را منعکس کند که این ستون در برخی رسانه ها وجود ندارد و در سایر رسانه ها نیز ممکن است بطور منظم و مداوم منتشر نشود.
خبر معمولا مبتنی بر اظهارات یک مسئول تنظیم می شود و ممکن است که درباره مردم باشد اما مردم در نوع انتقال پیام یا در محتویات آن نقشی ندارند. گزارش نیز مجموع اظهارات مردم، کارشناسان و مسئولان است که در پایان نیز به نتیجه گیری ختم می شود که نظرات مردم فقط یک بخش از آن را شامل می شود و آن نیز بر اساس سلیقه خبرنگار تنظیم می شود.
مصاحبه نیز معمولا با یک مسئول، شخصیت، نماینده و افرادی از این دسته گرفته می شود و چنانچه فردی از مردم در زمینه ای مثل کشاورزی، صنعت، خدمات و… شاخص و برتر شناخته شود از او مصاحبه گرفته می شود.
یادداشت معمولا نظر روزنامه نگار، مقام ها، شخصیت ها و نویسندگان، هنرمندان و… است که به مسائل مختلف مبتلای جامعه می پردازد. تحلیل و تفسیر، معمولا موشکافی یک خبر و رویداد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که
توسط روزنامه نگاران و فعالان دیگر نوشته می شود که همه این موارد می تواند در صفحات جداگانه هر روزنامه مورد توجه قرار گیرد.
شوربختانه بخش زیادی از یادداشت های روزنامه ها و رسانه ها را افراد غیر از روزنامه نگاران می نویسند که چنانچه روزنامه نگاران بیشتر در این بخش فعال شوند، مطالب می تواند مردمی تر ارائه شود.
با توضیحات ارائه شده مشخص می شود که دیدگاه های مردم کمتر در رسانه ها وجود دارد در حالی که اغلب خوانندگان این رسانه ها را مردم تشکیل می دهند.
با نگاهی به روزنامه ها آشکار می شود که کمتر رسانه ای صفحه ویژه مردم و مشکلات آنان را در جریده خود پیش بینی کرده و ستون خواننده ها نیز بیشتر به مسائل منطقه ای اشاره دارد و در آن، موضوعات مهم کمتر مطرح می شود.
روزنامه ها و رسانه ها در برخی از موارد حتی از درج مسائل روزمره زندگی مردم نیز غافل هستند و این موضوع در مقاطع مختلف دیده می شود. شاید یکی از ضعف های رسانه ها، کمبود نیروهای متخصص در این واحدها باشد که سطح کیفی روزنامه ها را به طرز معنا داری پایین آورده است.
هر چند تعداد دانشکده های روزنامه نگاری و خبرنگاری و همچنین شمار فارغ التحصیلان رشته روزنامه نگاری و سایر رشته های مرتبط در جامعه فراوان است اما نوع آموزش ها و مهمتر از همه، نداشتن تجربه کافی، از جمله دلایل ناکارآمدی نیروی انسانی در این رسانه ها محسوب می شود.
کار روزنامه نگاری و فعالیت خبرنگاری به آموزش کاربردی و تجربی فراوانی نیازمند است که اگر یکی از این دو کامل انجام نگیرد، فعالیت رسانه مورد نظر با اختلال و کاستی روبرو خواهد شد.
حضور خبرنگاران و روزنامه نگاران در بطن جامعه از مسائل رسانه ها است که چنانچه این مهم به درستی مورد توجه قرار نگیرد، محتوای رسانه ها از مطالب واقعی جامعه تهی می شود. فعالان رسانه ای برای تقویت محتوای رسانه خود قطعا باید در بین مردم حضور داشته باشند تا از نزدیک با مسائل و مشکلات آنان آشنا شوند تا به بهترین نحوه آن را منعکس کنند.
جامعه پر از سوژه های خواندنی است و چنانچه خبرنگار و روزنامه نگاری بخواهد سوژه هایی که فقط از مسیر منزل تا محل کار مشاهده می کند به رشته تحریر در آورد تعدادشان مثنوی هفتاد من کاغذ می شود.
فراموش نکنیم مردم در رسانه ها به دنبال انعکاس مسائل، مشکلات و مطالبات خود هستند و هرگاه رسانه ها نتوانند به بخشی از آن پاسخ دهند قطعا با اقبال مردم روبرو نخواهند شد و صدالبته جامعه همواره با چنین روزنامه ها و رسانه هایی مواجه بوده است.
یکی از مهمترین دلایل تعطیلی روزنامه ها و رسانه ها نیز همین توجه نداشتن به مطالبات و تقاضاهای مردمی است؛ چنانچه کاهش شمارگان رسانه ها نیز ارتباط مستقیمی با نوع پرداختن و انتشار این گونه مطالب دارد.
رسانه ها باید برای ماندگاری خود سهمی از مطالب خود را به مردم اختصاص دهند و مطالبات و دغدغه های آنان را منعکس کنند و در این صورت است که می توانند ادامه فعالیت خود را تضمین کنند.
————————————————————————————-
*دبیر سرویس اجتماعی ایرنا

اجتمام**1569**1021
انتشار: حسین نوروزیانانتهای پیام /*