شناسایی منابع آلاینده وتشدید کنترل های زیست محیطی رودخانه و آبریزسدکرجبه گزارش ایرنا، طرح جامع تفضیلی ساماندهی تفرجگاه ها و مغازه های تعویض روغنی در حاشیه رودخانه شاهرود طالقان و کرج و اجرای آن به منظور حفظ محیط زیست و جلوگیری از منابع ابی استان از دیگر محورهای این نشست بود.
آموزش رانندگان سوخت رسان در مناطق کوهستانی حوزه آبریزسد کرج به منظور رعایت اصول ایمنی و زیست محیطی نیز دراین نشست مد نظر قرار گرفت.
مدیرکل فنی استانداری البرز گفت: یکی از منابع آلودگی آب شرب مراکزی هستند که در کنار رودخانه مواد سوختی را وارد آب می کنند و براین اساس شرکت نفت موظف شده تا مخازن مجاز را بررسی کند.
ابوالفضل فانی افزود: براساس هماهنگی با نیروی انتظامی نیز از ورود ماشین هایی که بر چسب شرکت پخش را ندارند جلوگیری می شود و تیمی از محیط زیست و شرکت نفت و این مخازن را شناسایی و مورد پیگیری قرار می دهند بطوریکه در مرحله اول اخطار بدهند و درصورت عدم عمل پلمپ می شوند .
مدیرکل دفتر فنی استان البرز با اشاره به بحث مهم پسماند، گفت: دراین زمینه نیز مقرر شد از طریق فرمانداری کرج برای جاده چالوس اعتبار طرح مطالعاتی در نظر گرفته شود تا مشکل پسماند جاده چالوس نیز مرتفع شود.
وی اضافه کرد: طرح پسماند طالقان نیز بررسی شده و به دلیل مشکلات اجتماعی و عمومی که دارد، در دست پیگیری است.
8029/1535 خبرنگار:حکیمه کشاورز** انتشاردهنده:داریوش غفاریانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید