شیراز میزبان مسابقات فوتبال نابینایان کشور شدسید محمدرضا هاشمی نژاد، پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: مقدمات برگزاری این مسابقات فراهم شده و بازی ها در زمین اختصاصی بهزیستی واقع درکوی زهرا شیراز برگزار خواهد شد.
وی اضافه کرد: این مسابقات که به صورت دوره ای و از شانزدهم شهریور ماه جاری آغاز می شود به مدت سه روز ادامه دارد.
هاشمی نژاد گفت: تیم فارس با یک مقام قهرمانی و یک مقام سومی پُر افتخارترین تیم این مسابقات است و این امیدواری وجود دارد در سومین دوره هم صاحب مقام شود.
7368 /6118
خبرنگار: حمیدرضا خلیقی ** انتشار دهنده: پرویندخت پاردسویی شیرازیانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید