ضرورت توسعه دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم در دولت آینده

رییس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت با تاکید بر تداوم توسعه دانشگاه‌ها و تبدیل به دانشگاه‌های نسل سه و چهار گفت: در دولت دوازدهم باید تلاش شود تا  دانشگاه‌هایی که دانش بنیان محور بوده و تولید و خلق ثروت می‌کنند توسعه یابند.

دکتر سیدعلی حسینی رییس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با بیان این مطلب اظهارکرد: آموزش پزشکی در دولت یازدهم بستر خوبی را به لحاظ کیفیت فراهم کرد تا کیفیت آموزش علوم پزشکی را ارتقاء ببخشد و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با بسته‌های تحول آموزش پزشکی در دو سه سال گذشته شروع به تقویت زیرساخت‌های آموزش پزشکی و تقویت سنجش آموزش، ارزشیابی و اعتبار بخشی آموزشی در حوزه آموزش پزشکی و آموزش بیمارستانی کرده‌اند.

وی با اشاره به توسعه و شکل دادن اخلاق حرفه‌ای به عنوان یک موضوع مهم در حوزه آموزش پزشکی گفت: در حال حاضر سپردن ماموریت‌های ویژه به دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور از جمله کارهایی است که در وزارت بهداشت آغاز شده و ما معتقدیم لزومی ندارد همه دانشگاه‌ها مشابه هم عمل کنند و مانند هم دانشجو بپذیرند و هر دانشگاه می‌تواند فراخور موقعیت خود ماموریت‌های ویژه‌ای را پیگیری کند.

 رییس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت با بیان اینکه وزارت بهداشت به این سمت حرکت می‌کند که همه دانشگاه‌ها با ویژگی‌ها و پتانسیل هایی که دارند ماموریت‌های خاص و ویژه داشته باشند، گفت: بنابراین ماموریت گرایی به عنوان یک دستورالعمل تعیین شده است که در حال انجام است و باید پیگیری شود.

حسینی گفت: همچنین در خصوص آمایش سرزمینی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اولین مرکز و وزارت‌خانه ای بوده است که آن را مصوب کرده است و اکنون به صورت جدی نحوه توزیع و گسترش آموزش پزشکی را در سراسر کشور را مدیریت و اجرایی می‌کنیم.

وی با تاکید بر تداوم توسعه دانشگاه ها و تبدیل به دانشگاه‌های نسل سه و چهار تاکید کرد: در دولت دوازدهم باید تلاش شود تا دانشگاه هایی که دانش بنیان محور هستند و تولید و خلق ثروت می‌کنند را توسعه دهند.

رییس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی نباید به آموزش و یادگیری اکتفا کنند و باید مبتکر باشند و به سمت توسعه فناوری بروند و این نکات اگر در دولت دوازدهم با همین جدیت و تداوم پیدا کند و این محور های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.