قزوین در توسعه گردشگری و صادرات منطبق بر سند آمایش حرکت کرده استبه گزارش ایرنا، منوچهر حبیبی سه شنبه شب در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین افزود: در سه سال گذشته با کمک دستگاه های مختلف و رسانه ها در معرفی جاذبه های گردشگری قزوین موفق عمل کردیم و سند آمایش نیز حکایت از این دارد که در این راستا مسیر درستی را پیش گرفته ایم.
وی اضافه کرد: در حوزه صادرات نیز حداقل میزان صادرات به استان های دیگر افزایش قابل توجهی داشته و محصولات تولیدی قزوین هم از لحاظ کیفیت و هم میزان متحول شده و نشان می دهد سیاست های ما در راستای توسعه کشاورزی اثرگذار و منطبق با سیاست های سند آمایش استان بوده است.
حبیبی، تحقق توسعه متوازن را در گرو داشتن برنامه در تمام ابعاد فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی و سیاسی دانست و گفت: مدیران ما باید بیاموزند که وقت آزمون و خطا گذشته و هرگونه اشتباهی از سوی هریک از ما می تواند سال ها استان را به عقب برده و از مسیر توسعه منحرف کند از این رو باید بیاموزیم در هر تصمیم و برنامه ای مطابق با سند آمایش استان عمل کنیم.
وی ادامه داد:این سند به خوبی طراحی و مطالعه شده و بیش از 90درصد مسیر توسعه استان قزوین را به درستی جهت گیری کرده است.
حبیبی در ادامه با اشاره به برپایی نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک در استان، آنرا بستری مناسب برای نشان دادن ظرفیت های متنوع و مختلف استان در حوزه صنایع کوچک دانست.
در ادامه این نشست چگونگی تهیه نقشه های سند آمایش استان قزوین توسط سه تن از اساتید دانشگاه شهید بهشتی که ماموریت تهیه این سند را دارند مطرح شد.
7388*3013
خبرنگار:پریسا نوروزی**انتشار دهنده: رضا اولادیانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید