خانه / آشپزی / لزوم تدوین سیاستی شفاف در مسیر تامین حقوق شهروندی

لزوم تدوین سیاستی شفاف در مسیر تامین حقوق شهروندیبه گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، روزبه کردونی در کنگره حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگی در مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران، افزود: حقوق شهروندی بیش از اینکه به رویکرد سیاسی یا حتی فرهنگی در جامعه نیاز داشته باشد، به نگاه سیاستی نیازمند است.
وی با تاکید بر تغییر گفتمان حقوق شهروندی، اظهار کرد: مردم وقتی ما را باور دارند که باورهایشان را بیان کنیم و فکر نمی‌کنم آنچه انجام می‌دهیم یا نحوه انجام کار ما مردم را به باور برساند؛ بنابراین ما باید بتوانیم باور مردمی را در مورد حقوق شهروندی ارتقا دهیم و نکته اول این است که در مسیر حقوق شهروندی بدانیم در کدام مسیر برویم تا مردم باورمان کنند و آن زمان است که حقوق شهروندی دیگر یک مفهوم آکادمیک نیست.
کردونی خاطرنشان کرد: حقوق شهروندی مفهومی پایان‌ناپذیر و این حقوق مفهومی تأثیرپذیر است؛ حقوق شهروندی حقی است که یک شبه به دست نمی‌آید و برای تحقق آن جز ممارست و تلاش راهی وجود ندارد.
دستیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور حقوق شهروندی به حقوق اقشار آسیب پذیر اشاره کرد و افزود: زمانی می‌توانیم حقوق شهروندی معلولان را محقق شده بدانیم که زندگی عادی یک معلول یک قاعده باشد نه استثنا و جامعه، زندگی عادی یک زن سرپرست خانوار تنها را یک عملکرد قهرمانانه نبیند بلکه آنقدر شرایط زندگی آنان را تسهیل کرده باشد تا زندگی آسان و انتخاب آسانی داشته باشند و مفهوم قهرمان به یک قهرمان معمولی بدل شود.
کردونی با بیان اینکه در ماده پنجم منشور حقوق شهروندی به حقوق معلولان اشاره شده است، افزود: وقتی به عنوان دستیار شهروندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حقوق معلولان صحبت می‌کنم، معلولان باید ارزیابی کننده صحت ادعاهایم باشند و بگویند چقدر از حقوق‌شان محقق شده است، یا اگر در وزارت علوم از حقوق محقق شده دانشجویان صحبت می‌کنیم، دانشجویان باید ناظر و ارزیاب ادعاها باشند.
وی گام مهم در پیشبرد حقوق شهروندی را شنیده شدن صدای گروه‌های ضعیف دانست و اظهار کرد: نباید از تصمیم تا اجرای حقوق شهروندی و پیاده سازی آن در جامعه فاصله ایجاد شود؛ بنابراین تا حقوق شهروندی عملیاتی نشود، کسی نمی‌تواند آن را قضاوت کند.
کنگره یک روزه حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگی با حضور دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، دستیار وزیر ارتباطات در امور حقوق شهروندی، جمعی از استادان، حقوقدانان و پژوهشگران حقوق شهروندی اکنون در مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران در حال برگزاری است و این کنگره تا ساعت ١٨ امروز ادامه دارد.
اجتمام**3229**1834
خبرنگار: حنانه شفیعی** انتشار: ناهید شفیعیانتهای پیام /*