محیط زیست مازندران به دنبال سلاخ 2 قلاده پلنگبقایائی از لاشه یک قلاده پلنگ مادر به همراه توله اش روز جمعه در منطقه جنگلی شهید آباد کشف شد.
روابط عمومی حفاظت محیط زیست مازندران جمعه شب اعلام کرد که افراد سنگدل این 2 قلاده حیوان در آستانه انقراض را به شکل بی رحمانه ای کشتار کرده و با کندن پوست ، لاشه آنها را آتش زدند.
بر اساس این گزارش ، جمجمه و بعضی از قسمت های باقی مانده از لاشه و همچنین آثار گلوله و خون در محل حاکی از کشتار آنها در چند روز پیش بوده است.
بررسی های کارشناسان محیط زیست مازندران حاکیست که این پلنگ مادر که به همراه توله اش برای نوشیدن آب به محل چشمه
‘ لب سنگ ‘ جنگل شهید آباد آمده بودند ، هدف شلیک شکارچیان متخلف قرار گرفته و متخلفین با کندن پوست مادر وتوله ، لاشه ها را آتش زده و محل را ترک کردند.
روابط عمومی محیط زیست مازندران اعلام کرد که با هماهنگی و همکاری دستگاه قضایی و پلیس آگاهی تحقیقات درحال انجام است و تا دستگیری متخلفین ادامه خواهد یافت.
شهید آباد روستائی در حدود پنج کیلومتری غرب بهشهر است که از جنوب به جنگل و رشته های کوههای البرز وصل است .
این روستا که نام قدیمی اش ‘ تروجن ‘ است ، به خاطر وجود غار ‘ هوتو ‘ شهرت جهانی دارد.
مازندران یکی از سکونتگاههای مهم پلنگ به عنوان گونه مورد حمایت و در حال انقراض در این استان محسوب می شود . طبق آخرین سرشماری ناشی از ردگیری ، حدود یکصد قلاده از این حیوان در این استان زندگی می کنند.
پارسال و بهار امسال ستکم سه قلاده پلنگ در مازندران براثر سوانح رانندگی و تله گرازگیر کشاورزان تلف شدند.
سازمان حفاظت محیط زیست از 2 سال پیش برای حفاظت از این گونه در برابر شکار و تعرض کشاورزان و دامداران پرداخت خسارت به آنان را در صورت تلف شدن دام ها یا زخمی شدن خودشان بر اثر حمله پلنگ ، اجرائی کرد و تنها پارسال به 40 کشاورز و دامدار خسارت دیده غرامت پرداخت کرد.
بر اساس اعلام اداره کل محیط زیست مازندران ، 150 دامدار دیگر نیز در نوبت دریافت غرامت قرار دارند که مجموع این غرامت ها به حدود پنج میلیارد و 700 میلیون ریال می رسد.
با این که شکار و کشتن پلنگ توسط کشاورزان و دامداران مازندران به خاطر پرداخت غرامت متوقف شده است ، ولی شکارچیان متخلف و سودجو همچنان شکار پلنگ و دیگر گونه های نادر و در حال انقراض را در فهرست کشتار خود حفظ کرده اند.
کارشناسان محیط زیست و دوستداران طبیعت تنها راه مهار شکارچیان متخلف را تعیین مجازات های قانونی مناسب از یک سو و آگاهی دادن به مردم برای همکاری در حفاظت از محیط زیست و ناامن کردن هرگونه فعالیت متخلفانه می دانند .
در حال حاضر جریمه یک قلاده پلنگ ایرانی 80 میلیون تومان است .
خبرنگار : حسین فلاحتی ** انتشار دهنده : حسن فلاحتیانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید