مشاهده توده های کشند قرمز در ساحل بندرعباسعلیرضا محوری روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: نتایج بازدید میدانی روز گذشته کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست از آب دریا در ساحل بندرعباس حاکی از مشاهده توده شکوفایی پلانکتونی به رنگ قهوه ای به مسافت تقریبی 800 متر و در فاصله 400 متری ساحل بوده است.
وی ادامه داد: عرض تقریبی این توده حدود 300 متر برآورد شده و بررسی میکروسکوپی نمونه آب دریا در مجاورت توده حاکی از افزایش جمعیت داینوفلاژله های Pyrodinium ، Peridinium ، Ceratium، دیاتومه های Chaetoceros و Guinardia و سیانوفیت Trichodesmium است.
وی یادآور شد: تراکم جمعیت این فیتوپلانکتون ها در غرب حوضچه استانداری قدیم (نزدیک ترین فاصله به خروجی خور گورسوزان) بیش از سایر نقاط برآورد شده و تاکنون در این مرحله از شکوفایی جلبکی، مرگ و میر آبزیان مشاهده نشده است.
کشند قرمز یک پدیده دریایی است که بر اثر ازدیاد جمعیتی انفجارگونه گروهی از جلبک‌ها اتفاق می‌افتد.
مقدار معمول آن حدود 2 هزار عدد در لیتر است و به علت تغییر رنگ آب دریا به رنگ سرخ یا مایل به سرخ آن را کشند قرمزمی ‌گویند.
دو عامل اصلی در افزایش این جلبک‌ها که به فیتوپلانکتون‌ها معروف هستند، موثرند که شامل افزایش دما و مواد مغذی به ویژه مواد فسفردار و نیترات است.
تخلیهٔ پساب‌های صنعتی و خانگی و کودهای شیمیایی که مملو از موادی چون نیترات‌ها و فسفات‌ها هستند در دریا موجب فراهم شدن غذای زیاد برای فیتوپلانکتون‌ها و ازدیاد آنی جمعیت آن‌ها می‌شود. تناوب تابش ابر- آفتاب و بارندگی کمک به سزایی در رشد این موجودات می‌کند و وزش طوفان و گردوغبار از طرف بیابان‌ها نیز باعث فراهم شدن ذرات آهن‌دار می‌شود.
بعضی از این فیتوپلانکتون‌ها از خود سم ترشح می‌کنند یا باعث فزونی اکسیژن با تک اتم می‌شود که باعث تخریب آبشش ماهی‌ها می‌شود و یا با مرگ این فیتوپلانکتون‌ها، باکتری‌های تجزیه کننده بقایای مرده این فیتوپلانکتون‌ها اکسیژن محلول آب را مصرف می‌کنند و در نتیجه ماهی‌ها و دیگر آبزیان منطقه دچار حالت خفگی و کمبود شدید اکسیژن شده و در نهایت منجر به مرگ آنها می‌شود.
درسالهای اخیر پدیده کشند قرمز در خلیج فارس و دریای عمان خساراتی به ماهیگیران زده ‌است.
یکی از این موارد در خرداد سال 94 در ساحل بندرعباس روی داد که بنابر اظهار مسئولان علمی و اجرایی ، تراکم سلولهای عامل پدیده کشند قرمز به 2 هزار سلول در هر لیتر رسید و موجب مرگ و میر جمعی آبزیان در ساحل بندرعباس شد.
/17722094
خبرنگار: هومن محمدکرمی **انتشار: مجید ملازادهانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید