خانه / دسته‌بندی نشده / موافقت با 4 طرح جدید در شورای مرکزی رشد پژوهشگاه مواد و انرژی

موافقت با 4 طرح جدید در شورای مرکزی رشد پژوهشگاه مواد و انرژیبه گزارش ایرنا، از روابط عمومی پژوهشگاه مواد و انرژی، 2 طرح نیز پس از دفاع نمایندگان شرکت ها موفق شدند به مرحله رشد ورود پیدا کنند.
در این نشست دکتر رحیمی‌پور سرپرست مرکز رشد پژوهشگاه به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده جهت تبدیل وضعیت اصولی به قطعی مرکز رشد و اخذ مصوبات لازم از هیات امنای پژوهشگاه پرداخت که در آن واگذاری اراضی و ساختمان ها به مرکز رشد، برنامه 5 ساله مرکز رشد و طرح توسعه مرکز رشد مورد تایید و تصویب قرار گرفته است.
وی در ادامه با معرفی نظام نوآوری، فناوری و علمی پژوهشگاه، اظهار داشت: این نظام با هدف ورود پژوهشگاه به نسل سوم موسسات تحقیقاتی و با تعامل و مشورت بهترین مراکز نوآوری و فناوری در کشور و مطالعه نظام های مشابه کشورهای پیشرو در توسعه فناوری تدوین شده است.
سرپرست مرکز رشد پژوهشگاه افزود: در این طرح مد نظر است تا بتوان به صورت سازمان یافته از تجاری سازی یافته های پژوهشی و تشکیل و رشد شرکت های نوپا و زایشی حمایت نمود.
جهت اجرای این نظام، جانمایی های مورد نظر صورت گرفته که در این جلسه به شورا گزارش شد و اعضای شورا نیز حمایت خود را از طرح های پیشنهادی اعلام نمودند.
همچنین درخصوص اجاره بهای استقرار واحدهای فناور در دفاتر و کارگاه ها و همچنین وضعیت واحدهای فناوری، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
7413/1535خبرنگار:معصومه مهتاب**انتشار دهنده:داریوش غفاریانتهای پیام /*