میزان آب سدکرج95وسدطالقان 89 درصد/البرز رتبه نخست برخورد با چاه های غیرمجازبهزاد پارسا ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب، افزود: بارندگی استان تاکنون حدود 410 میلیمتر بوده، البته جلساتی در شورای حفاظت بین هواشناسی و آب منطقه ای در خصوص ارائه آمار دقیق تشکیل شده است.
وی ادامه داد: برای احصا آمار دقیق طبق هماهنگی های صورت گرفته با حضور آب منطقه ای و هواشناسی البرز تیمی تشکیل شده که از این پس در هماهنگی های صورت گرفته اخبار بارندگی ها ارائه شود چراکه در گذشته چند میلیمتر اختلاف در گزارش ها وجود داشت.
پارسا گفت: اکنون 95 درصد سد امیرکبیر و 89 درصد سد طالقان پر شده ولی همچنان از شهروندان البرزی انتظار می رود در مصارف آب صرفه جویی کنند تا فصل تابستان با کمترین تنش پشت سر گذاشته شود، چراکه امکان بهره برداری بیش از حق آبه برای البرز وجود ندارد.
وی افزود: در خصوص برخورد با چاه های غیرمجاز آب منطقه ای البرز حائز رتبه نخست کشور شد و همچنین تیم های نظارتی به صورت روزانه نسبت به شناسایی و پلمب چاه های غیرمجاز اقدام می کنند.
این مسئول با اشاره به اینکه آب منطقه ای البرز در عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی بین دستگاه های استان رتبه سوم البرز را کسب کرد، اضافه کرد: بر این اساس اهتمام ویژه ای برای حفاظت از ذخایر استان وجود دارد.
1535/6155خبرنگار:مژگان السادات سجادی**انتشار دهنده:داریوش غفاریانتهای پیام /*

‘;$.ajax({
type: “Post”,
url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”,
data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha + “‘ }”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (msg) {

if (msg.d == “”) {
//alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = “”+ divbody;
} else {
alert(msg.d);
ResultText.innerHTML = oldhtml;

}
ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode();

},
error: function () {
ResultText.innerHTML = “error”;
}
});

}
function ShowPopup(layer, obj) {

$(“.popup”).colorbox({ width: “350px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLayer,obj)
}ارسال به دوستان
دیدگاهتان را بنویسید