هیات رئیسه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران انتخاب شدندبه گزارش ایرنا، دراین جلسه «محسن هاشمی» با رای اکثریب اعضا به عنوان رییس و «ابراهیم امینی» نیز به عنوان نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران انتخاب شدند.
همچنین «بهاره آروین» و «زهرا نژادبهرام» نیز به عنوان منشی های هیات رییسه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران انتخاب شدند.
براساس این گزارش، منتخبین شورا «علی اعطا» را نیز به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران انتخاب کردند.
هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران برای یک دوره یکساله انتخاب شده اند.
به گزارش ایرنا، فعالیت رسمی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران از اول شهریورماه آغاز می شود.
پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران 21 عضو دارد.
خبرنگار: معصومه آقا امینی – انتشار دهنده: محسن فتاحی
تهرام/7244**1625انتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید