پنجمین کنگره بین المللی بیدل دهلوی آذر ماه برگزار می شودعرس اصطلاح رایج برای مراسم بزرگداشت شاعران متفکر نظیر مولانا را می گویند که برای بیدل دهلوی نیز چند دوره برگزار می شود.
به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، پنجمین عرس بین المللی بیدل دهلوی» به همت بنیاد بیدل و با همکاری کانون ادبیات ایران برگزار خواهد شد.
در فراخوان کانون ادبیات ایران که روز یکشنبه انتشار یافته، آمده است: عرس پنجم نیز مانند عرس های پیشین، عرصه ای سزاوار برای عرضه داشت آخرین پژوهش ها و دستاوردهای ادبی، فرهنگی و علمی استادان و پژوهشگران در زمینە بیدلشناسی به طور خاص و میراث فارسی برونمرز به طور عام است.
پژوهشگران و اندیشمندان می توانند ثمرە مطالعات و تحقیقات خود را در یکی از زمینه های اعلام شده و در قالب مقالات علمی و آکادمیک به دبیرخانە پنجمین عرس بین المللی بیدل دهلوی ارسال کنند.
شخصیت، آثار و افکار ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی، شخصیت تاریخی و سوانح زندگی بیدل و خاندان او، مناسبات بیدل و همروزگارانش (دربارها، حاکمان، امیران و بزرگان، شخصیت های علمی و ادبی و عرفانی)، تاثیرپذیری بیدل از شاعران و عارفان متقدم و معاصر خود، نقد و تحلیل ادبی آثار منظوم و منثور بیدل، بیدل و میراث ادیان، مذاهب و مکاتب فکری و معرفتی، زیباییشناسی و سبکشناسی آثار منظوم و منثور بیدل و تجلی اندیشه ها و آموزه های دینی و عرفانی در آثار بیدل محورهای موضوعی این کنگره هستند.
همچنین بازشناسی و معرفی آثار و افکار فارسی سرایان هندی الاصل، معرفی کتب مرجع، تذکره ها، لغتنامه ها و فرهنگ های عمومی و موضوعی تألیف شده به زبان فارسی درشبه قاره
– تاریخچه پژوهش های فارسی برون مرز(شبه قاره، اروپا و عثمانی)، شناسایی و معرفی گنجینه های نسخ خطی فارسی در ایران، شناسایی و معرفی گنجینه های نسخ خطی فارسی در سایر کشورها، بازتاب اندیشه ها و مفاهیم فلسفی، عرفانی و انسانی در متون فارسی شبه قاره و نسخه شناسی و معرفی روش های علمی تصحیح و تحشیە متون فارسی
دیگر محورهای این کنگره اعلام شده است.
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات 15 شهریور ماه و نتایج داوری چکیده مقالات 31 شهریور ماه اعلام می شود.
15 آبان ماه نیز آخرین مهلت ارسال اصل مقالات است و 30 آبان ماه اعلام نتایج داوری تعیین شده است.
بر اساس فراخوان، مقالات برگزیده در کتاب یادمان «پنجمین عرس بین المللی بیدل دهلوی» چاپ و منتشر خواهد شد.
ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی شاعر پارسی سرای سبک هندی است و از افراد صاحب نامی است که زبان فارسی را چنان آموخت که علاوه بر کمک شایان به آن آثار ادبی زیادی در این عرصه ارائه کرد.
بیدل دهلوی و شخصیت هایی نظیر سراج الدین آرزو از افراد صاحب نامی هستند که فارسی، زبان مادری آنها نبود اما این زبان را چنان آموختند که علاوه بر کمک شایان به آن، آثار ادبی زیادی در این عرصه ارائه کردند.
فراهنگ ** 1880 ** خبرنگار: پروین اروجی * انتشار: امید غیاثوندانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید