چرا رسانه های مخالف سردار دیپلماسی را نشانه گرفتند؟حاشیه های جلسه رای اعتماد ظریف، همانطور که پیش بینی می شد زیاد بود و فقط به جلسه علنی مجلس ختم نشد و مخالفان اندک وی بعد از جلسه شروع به جوسازی و ادعاهای واهی کرده اند.
یکی از رسانه های مخالف دولت ، روز گذشته در خبری ظریف را به مغالطه در ارایه آمار سرمایه گذاری خارجی متهم کرد ، غافل از آنکه خود این رسانه به دلیل شتاب در مخالف خوانی، دستپاچه شده و فرصت نکرده به بازه زمانی آمار ارائه شده از سوی رئیس دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم دقت کند و دقیقا خودش دست به مغالطه زده است .
ظریف وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه در دفاع از عملکرد دولت یازدهم در بخش سرمایه‌گذاری خارجی به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران اشاره کرد و بیان داشت که طبق آخرین آمار 11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه خارجی در طول دولت یازدهم وارد کشور شده است.
وی برای توضیح اهمیت ورود چنین حجم از سرمایه گذاری خارجی به کشور میزان سرمایه گذاری در دولت یازدهم را با میزان سرمایه گذاری در دو دولت نهم و دهم مقایسه کرد. ظریف در این بخش تصریح کرده که قبل از تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی در دولت نهم 3.4 میلیارد دلار و در دولت دهم 3.9 میلیارد دلار بوده است.
این اظهارات ظریف باعث شد که منتقدان آماده به خط ،دست به کار شوند و ظریف را به مغالطه در آمار سرمایه‌گذاری خارجی متهم کنند و استدلال کنند که ظریف‌ رقم سرمایه‌گذاری «جذب شده» دولت نهم و دهم را با رقم سرمایه‌گذاری «مصوب» دولت یازدهم مقایسه کرده است!
این در حالی است که بررسی آمار ارائه شده در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نشان می دهد که آمار ظریف بر اساس این داده ها است و هرکس در آن شکی دارد می تواند به جداول این سازمان مراجعه کند. مگر اینکه این افراد حتی آمارهای رسمی کشور را هم قبول نداشته باشند. دو جدول زیر کاملا صحت اظهارات وزیر امورخارجه را مشخص می کند:
مخالفان در مطالب خود به اظهارات خزاعی رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز برای اثبات ادعایشان استناد کرده اند.
محمد خزاعی در نیمه خرداد ماه امسال گفته بود: «در سال 95 بیش از 10 میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی «مصوب» شده است.»
این درحالی است که مشخص است، اظهارات آقای خزاعی ناظر بر سال 95 درباره سرمایه گذاری مستقیم خارجی مصوب است و آمار ظریف درباره میزان سرمایه گذاری خارجی جذب شده مربوط به کل دوره چهارساله دولت یازدهم است. بنابراین مقایسه این دو اظهار نظر نه تنها مغالطه نیست بلکه دروغ بزرگ در این باره و وارونه نشان دادن حقیقت است.
در واقع سرمایه گذاری بیش از 11 میلیاردی در دولت یازدهم که ظریف در نطق خود در مجلس بیان کرده کاملا صحیح است و حتی احتمالا آمار بیشتر از آن است. چرا که گردآوری اطلاعات از سایر استانها در این زمینه زمانبر می باشد.
به هرحال مشخص است که ادعای اینکه ظریف‌ رقم سرمایه‌گذاری «جذب شده» دولت نهم و دهم را با رقم سرمایه‌گذاری «مصوب» دولت یازدهم مقایسه کرده کاملا واهی و نشات گرفته از برخی مطامع کوچک سیاسی است.
آمارهای رسمی کشور به وضوح نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری در گذشته و حال به چه میزان بوده است و هر دو در مقیاس میزان جذب محاسبه گشته است و هیچ شکی در آن نیست. مگر اینکه عده ای آمار رسمی کشور و یا قانون را قبول نداشته باشند!
جداول سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در عکس های ضمیمه این خبر قابل مشاهده است .
اقتصام ** خبرنگار: زهره دریغ گفتار* انتشار: مرضیه فاتحیانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید