آغاز سفر رسمی رئیس جمهوری آفریقای مرکزی به لبنانبه گزارش ایرنا، «شارل ارمیل دوبان» وزیر خارجه، «جان باتیست کوبا» وزیر مشاور ریاست جمهوری، «محمدو تینگیری» مشاور رئیس جمهوری، «موریس ویلفرید سیبیرو» مشاور رئیس جمهوری در امور ارتباطات، «هیرویه کوگوباما» مدیرکل بانک آفریقای مرکزی، در این سفر رئیس جمهوری کشورشان را همراهی می کنند.
رئیس جمهوری آفریقای مرکزی در این سفر که تا صبح روز جمعه ادامه پیدا خواهد کرد با میشل عون و «سعد الحریری» نخست وزیر و «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان دیدار خواهد کرد.
«نقولا توینی» وزیر امور مبارزه با فساد در دولت لبنان در مراسم استقبال از رئیس جمهوری آفریقای مرکزی حضور داشت.
گفته می شود تلاش برای توسعه همکاری های اقتصادی بین دو کشور مهمترین هدف این سفر است.
خاورم*390* 2054
انتشاردهنده: محمد خواجوئیانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید