ارزش بازار زیست فناوری نیم میلیارد دلار استدکتر حمیدرضا طهوری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه علمی ایرنا اظهارکرد: کشور به لحاظ کمیت اجزای نظام نوآوری زیست فناوری نظیرمنابع انسانی، شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها، صندوق های حامی، صنایع، سیاست و قوانین وضعیت مناسبی دارد و در مسیری تکاملی در حال رشد است.
وی با بیان این که در نقشه جامع علمی کشور، رسیدن به 3 درصد بازار جهانی در سال 1404 هدف گذاری شده است، گفت: بر اساس مطالعات انجام شده این 3 درصد برابر با 30 میلیارد دلار خواهد بود.
مدیر گروه تولید، تجاری سازی و بازار ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: دستیابی به این عدد در سال 1389 به تصویب رسید اما برنامه ریزی های منسجم، منظم و جدی برای اجرای آن حدود سه سال گذشته آغاز شد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش آنکتاد از وضعیت زیست فناوری ایران، ارزش تولیدات زیست فناوری کشور نیم میلیارد دلار یا حدود دو هزار میلیارد تومان است است، لذا لازم است از نیم میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار ارزش تولید برسیم.
طهوری افزود: اگرچه با اقدامات در حال انجام رشد سریعتری در این زمینه خواهیم داشت امانبل به این هدف نیازمند تحقق الزامات متعددی است که آنها هم احصاء شده اند.
وی تاکید کرد: البته در این امر تنها ستاد توسعه زیست فناوری دخیل نبوده و وزارت خانه های بهداشت، کشاورزی نفت نیز باید در رسیدن به این هدف تلاش کنند.
مدیر گروه تولید، تجاری سازی و بازار ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی افزود: نکته دیگر این که از این 3 درصد بازار جهانی، حداکثر یک درصد در یازار داخل مصرف می شود و 2 درصد دیگر باید صادر شود و لذا ایجاد و بهبود زیر ساخت ها و الزامات صادراتی نیز از جمله نیازمندی های تحقق این هدف است.
چهارمین جشنواره زیست فناوری از 27 تا 29 شهریور ماه در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می شود.
علمی ** 1836 **
خبرنگار:یوسف درویشی* انتشار: محتشمی پورانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید