استاندار: استان کرمانشاه یک درصد باغ های کشور را در اختیار داردبه گزارش ایرنا، اسدالله رازانی عصر یکشنبه در کارگروه آب و کشاورزی که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهارداشت: باغداری در استان با وجود زمین های کشاورزی و بسترهای مناسب بسیار ناچیز است.
وی با بیان اینکه استان کرمان با یک سوم بارندگی کرمانشاه 450 هزار هکتار باغ دارد، گفت: با وجود بارندگی ها و زمین های کشاورزی مناسب میزان باغ های کرمانشاه حدود 35 هزار هکتار است.
رازانی با بیان اینکه مردم نقش اصلی را در توسعه باغ ها دارند، تاکید کرد: باید گسترش باغ های منطقه به دست مردم بومی انجام شود و باید جنبشی در میان مردم ایجاد شود که از کشاورز به باغدار تبدیل شوند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه دلیل اصلی ‌گسترش‌ نیافتن باغات در استان تمایل نداشتن مردم است، گفت: تغییر نگرش کشاورزان استان به سمت باغداری بسیار دشوار است و نیاز به فرهنگ سازی دارد.
وی ادامه داد: اگر به مردم آموزش های لازم را ارائه دهیم امکان گسترش باغ های استان وجود دارد.
استاندار کرمانشاه اظهارداشت: باید به سمتی پیش برویم که به جای واگذاری اراضی ملی، کشاورزان، متقاضی تغییر زمین های کشاورزی به باغ باشند.
رازانی با اشاره به طرح های حمایتی برای ایجاد باغ گفت: ایجاد چاله در اراضی و واگذاری آن به مردم به منظور ایجاد باغ به نظر چندان نتیجه بخش نباشد زیرا تجربه های مشابه به نتیجه نرسیده است.
وی خطاب به مسئولان جهاد کشاورزی گفت: باید فرمانداران استان را در مدیریت ایجاد و گسترش‌ باغ ها سهیم کنیم تا بتوانیم بهتر از گذشته به نتیجه برسیم.
استاندار کرمانشاه اعلام کرد: اگر طرح های خوبی به منظور گسترش باغ ها ارائه شود استانداری نیز از آن حمایت خواهد کرد و اعتبارات لازم‌ را نیز تخصیص می دهیم.
استان کرمانشاه با 2 میلیون نفر جمعیت دارای 900 هزار هکتار زمین کشاورزی و 35 هزار هکتار باغ است.
8066/7444 خبرنگار:سامان رحمتیان ** انتشاردهنده:علی مولویانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید