استاندار فارس: در حوزه اندیشه بدون وجود نقد تحولی شکل نمی گیردبه گزارش ایرنا، سید محمد علی افشانی، شامگاه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان در شیراز افزود: ابزارهای نوین به همراه خود فرهنگ و تحول را نیز خواهند آورد و ما باید بکوشیم تا دانشگاه ها و استادان ما آزادی نقد اندیشه را ترویج دهند تا بتوانیم همانند استاد مطهری به تولید مطلب بپردایم.
وی ادامه داد: علوم، حاصل تحقیق و کوشش تاریخی بشر است و امروز اگر از گوشه ای از عالم علم به سایر نقاط انتشار می یابد حاصل کار آنها است.
او اظهار کرد: اگر امروز امکانات و ابزار جدیدی ساخته می شود حاصل دانش بشری بوده و همانگونه که ابوعلی سینا و ذکریای رازی در کشفیات مربوط به حوزه طب و شیمی امروز نقش و سهم دارند سایر بزرگان عالم نیز در این موفقیت ها ایفای نقش کرده اند.
استاندار فارس افزود: به این نکته را نیز باید به دقت توجه کنیم و آن اینکه در حوزه علوم انسانی نباید نگاهمان کاملا دولتی و دولت گرایانه باشد و استادان و صاحبنظران نیز باید پاسخ دهند که در جوامع غربی چند درصد علوم انسانی کار دولت ها است.
افشانی گفت: ما به جای برگزاری همایش ها باید به آنچه که توان عمومی جامعه خصوصا جامعه دانشگاهی و علمی است تکیه کنیم هرچند که باید همایش ها نیز برگزار شود اما نتایج و دستاوردهای آنها باید در عرصه میدانی به مرحله اجرا گذاشته شود.
استاندار فارس اضافه کرد: در برگزاری همایش ها باید از ظرفیت افرادی که یکدیگر را به چالش می کشند استفاده کنیم تا افرادی که آنگونه که ما می خواهیم صحبت می کنند.
او ادامه داد: نباید تصور کرد که هرچه از دنیای بیرون وارد می شود حتما حالت ضد مذهبی دارد بلکه باید بدانیم که علم سیال است و شیب به هر سمتی که باشد علم نیز به همان سمت خواهد رفت.
6122/ 2027
خبرنگار: سارنگ عبدالهی ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفیانتهای پیام /*

‘;$.ajax({
type: “Post”,
url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”,
data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha + “‘ }”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (msg) {

if (msg.d == “”) {
//alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = “”+ divbody;
} else {
alert(msg.d);
ResultText.innerHTML = oldhtml;

}
ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode();

},
error: function () {
ResultText.innerHTML = “error”;
}
});

}
function ShowPopup(layer, obj) {

$(“.popup”).colorbox({ width: “350px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLayer,obj)
}ارسال به دوستان
دیدگاهتان را بنویسید