افزایش نرخ تورم تولید محصولات کشاورزی در بهار امسالبه گزارش روز یکشنبه ایرنا از شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (تعدیل یافته) فصل بهار 1396 که مرکز آمار ایران منتشر کرده، درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 4.7 درصد است.
آمارگیری از قیمت فروش محصولات کشاورزی در سال 1353 آغاز شده و تاکنون بجز در چند مقطع زمانی بطور مرتب انجام شده است.
محاسبه شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی بر اساس سال پایه 1390 در سال 1395 شروع شده است.
شاخص بهای تولیدکننده و تاثیر آن بر اقتصاد، تفسیر متفاوتی از «تورم مصرف کننده» را دارد؛ در حالی که تورم مصرف کننده به معنی افزایش سطح عمومی قیمت ها تعبیر می شود، رشد تورم تولید به معنی خروج واحدهای تولیدی از شرایط رکودی است.
به طور کلی در علم اقتصاد شاخص بهای تولیدکننده (Producer Price Index-PPI) یک شاخص پیش نگرانه به شمار می رود که روند تغییرات قیمت ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می دهد؛ این شاخص می تواند به عنوان یک شاخص پیش نگر برای اطلاع زود هنگام از روند تورم به کار برده شود.
از آنجا که به زبان عام، تورم تولید قیمت محصول صنعتی در درب کارخانه و قیمت محصول کشاورزی از مزرعه تعبیر می شود، اینکه شاخص بهای تولید کننده منفی نشود، به این معنی است که بازار برای کالای تولیدی وجود دارد و تولیدکننده مجبور نیست آن را با قیمت پایین تر بفروشد.

**شاخص زراعت و باغداری
شاخص گروه «زراعت و باغداری» در فصل بهار سال 1396 برابر با 270.2 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب 14.6 و 38.8 درصد افزایش یافته است.
میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل 2.3 درصد افزایش می باشد.
شاخص گروه «غلات» در فصل بهار سال 1396 برابر با 231.4 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 3.8 درصد افزایش و نسبت به فصل قبل 8.6 درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 5.1 درصد افزایش دارد.
شاخص گروه «سبزیجات» در فصل بهار سال 1396 برابر با 269.5 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب 35.1 و 24.0 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 5.9 درصد افزایش برآورد می شود.
شاخص گروه «میوه ها و میوه های آجیلی» در فصل بهار سال 1396 برابر با 303.7 است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 15.7 درصد و نسبت به فصل قبل 89.9 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 0.9 درصد کاهش است.
شاخص گروه «موادخام طبقه بندی نشده» در فصل بهار سال 1396 برابر با 216.3 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب 8.2 و 11.2 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 6.6 درصد افزایش است.

**شاخص دامداری سنتی
شاخص گروه «دامداری سنتی» در فصل بهار سال 1396 برابر با 232.6 است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 15.4 درصد و نسبت به فصل قبل 5.8 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 10.5 درصد افزایش است.
شاخص گروه «پرورش بز و بزغاله» در فصل بهار سال 1396 برابر با 214.8 است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 24.7 درصد و نسبت به فصل قبل 8.7 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 14.7 درصد افزایش را نشان می دهد.
شاخص گروه «پرورش گاو و گوساله سنتی» در فصل بهار سال 1396 برابر با 225.7 است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 12.7 درصد و نسبت به فصل قبل 4.0 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 8.4 درصد افزایش است.
شاخص گروه «گوسفند و بره» در فصل بهار سال 1396 برابر با 226.7 است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 34.0 درصد و نسبت به فصل قبل 13.2 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 18.6 درصد افزایش برآورد می شود.
شاخص گروه «سایر محصولات حیوانی» در فصل بهار سال 1396 برابر با 252.8 است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.2 درصد و نسبت به فصل قبل 1.7 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 6.2 درصد افزایش را نشان می دهد.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
[email protected]
https://t.me/irnaeco
اقتصام*9123**2025**خبرنگار: زهره دریغ گفتار**انتشار: لیلا جودیانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید