اهدای عضو به 10 بیمار در اصفهان زندگی دوباره بخشیدمسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی، درمانی الزهرا(س) اصفهان روز یکشنبه به ایرنا گفت: دیروز و امروز 10 عضو پیوندی از سوی سه بیمار مرگ مغزی اهدا شد.
مریم خلیفه سلطانی افزود: در نخستین اهدای عضو، شهبانو رضایی انالوجه 56 ساله اهل چادگان که در بیمارستان شهید منتظری نجف آباد بستری بود، دچار مرگ مغزی شد و پس از اخذ رضایت از خانواده اش، دیروز(چهارم شهریور) برای اهدای عضو به اتاق عمل جراحی بیمارستان الزهرا(س) اصفهان انتقال یافت.
وی ادامه داد: 2 کلیه نامبرده در بیمارستان نور و علی اصغر(خورشید) اصفهان و کبد وی در بیمارستان نمازی شیراز به بیماران نیازمند، پیوند زده شد.
وی اظهار کرد: مجید زکریا 32 ساله اهل نجف آباد نیز که دچار مرگ مغزی شده بود، پس از اخذ رضایت از خانواده اش امروز یکشنبه برای برداشت عضو به اتاق عمل جراحی بیمارستان الزهرا(س) اصفهان منتقل شد.
خلیفه سلطانی افزود: 2 کلیه وی در بیمارستان های الزهرا و نور و علی اصغر اصفهان و کبد وی در بیمارستان نمازی شیراز به بیماران پیوند زده شد.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی، درمانی الزهرا اصفهان همچنین گفت: مورد سوم اهدای عضو از امیدعلی اکبری 42 ساله اهل اصفهان صورت گرفت که در بیمارستان الزهرا(س) بستری و دچار مرگ مغزی شده بود.
وی اضافه کرد: نامبرده پس از اخذ رضایت از خانواده اش، امروز یکشنبه به اتاق عمل انتقال یافت و کبد او برای اهدا به بیمارستان نمازی شیراز ارسال و 2 کلیه اش در بیمارستان الزهرا(س) و قلبش در بیمارستان چمران به بیماران نیازمند، پیوند زده شد.
از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 28 مورد اهدای عضو از سوی افراد مرگ مغزی در اصفهان صورت گرفته است.
سال گذشته در مجموع 36 مورد اهدای عضو از افراد مرگ مغزی در استان اصفهان انجام شد.
اعضای قابل اهدای از فرد مرگ مغزی شامل قلب، ریه ها، کبد، روده ها، لوزالمعده و کلیه هاست.
علاوه براین، برخی از بافت های بدن از جمله پوست، قرنیه، تاندون، غُضروف، استخوان و دریچه قلب نیز قابل پیوند است.
ت/3011/6027 خبرنگار: آسیه معینی – انتشار دهنده: شکراللهیانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید