برنج تراریخته در کشور کشت نمی شودبه گزارش خبرنگار علمی ایرنا، نیره اعظم خوش خلق سیما روز دوشنبه در اولین نشست خبری رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: زمانی که یک گیاه تراریخته تولید می کنیم باید آنرا با گیاه مادر مطابقت دهیم تا هیچ تفاوتی با هم نداشته باشند و این همان پیش بینی ارزیابی خطر است.
وی تاکید کرد: زمانی که چنین محصولی تولید می شود ابتدا بر روی موش و بعد دام مورد آزمایش قرار می گیرد و بعد از مصرف آنها نیز چندین بار آزمایش می شود تا تاثیرات آن مشخص شود و هم اینکه ثابت شود این همان گیاه مادری است و هیچ خطری ندارد.
وی افزود: تراریخته یا مهندسی ژنتیک همان کاری را انجام می دهد که طبیعت یا به اصطلاح نباتات انجام می دهند اما در تراریخته به صورت هدفمند پیش می رود، مثلا ژن پرمحصولی در یک گیاه تقویت یا به آن اضافه می شود، در واقع ما فقط یک مقدار علم به سیاست اضافه کردیم.
مشاور فناوری و بیوتکنولوژی رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: متولی سلامت کشور و اینکه چه محصولی استفاده شود یا خیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و من نیز با علم خود می توانم ثابت کنم که گیاه تولید شده به روش تراریخته هیچ فرقی با گیاه مادری خود ندارد.
خوش خلق سیما تاکید کرد: اکنون هیچ نوع برنجی و حتی هیچ گیاه تراریخته ای در کشور کشت نمی شود فقط در حال اخذ مجوز برای کشت پنبه تراریخته در کشور هستیم که هنوز صادر نشده است.
وی افزود: قرار است مجوز آنرا از کمیته وزارت جهاد کشاورزی اخذ کنیم که نمایندگانی از وزارت خانه های علوم تحقیقات و فناوری ، بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، سازمان های محیط زیست و حفظ نباتات و پژوهشکده بیوتکنولوژی در آن عضو هستند و باید نظر بدهند.
وی گفت: هنوز مجوزی صادر نشده چون این درخواست در حال بررسی است و باید تمام اعضا با هم به یک توافق علمی برسند بعد از آن بر روی صدور مجوز تصمیم بگیرند.
علمی 9014**1440
خبرنگار: کیمیا عبدالله پور** انتشار: گلشنانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید