برگزاری گردهمایی ملی زیست شناسان ایران در دانشگاه خوارزمی کرجبه گزارش ایرنا، دکترمحمد نبیونی رئیس شهر سلول در حوزه سلول های بنیادی و مهندسی بافت دانشگاه خوارزمی گفت: این همایش با هدف بررسی آخرین یافته های علمی و نقد و بررسی قوانین و مقررات موجود در حوزه فرصت های شغلی زیست شناسی برگزار شده است.
وی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد انجمن زیست شناسی ایران و موضوعات مرتبط با آن راهکارهای مشارکت دانشجویان دردوره تحصیل درایجاد شرکت های دانش بنیان را بیان کرد.
درگردهمایی یک روزه ملی زیست شناسی حدود 300 نفر از اساتید دانشگاه های سراسرکشور،دانشجویان و دانش آموختگان در حوزه علوم زیستی حضوردارند.
این گردهمایی درسالن اجتماعات دانشگاه خوارزمی مستقر درکرج درحال اجرا است.
7410/ 6155 خبرنگار:مژگان السادات سجادی** انتشار دهنده : محمد عزیزپورانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید