تثبیت قیمت پنج گروه کالای خوراکی در هفته دوم مردادبه گزارش ایرنا، در این بررسی بازار خرده فروشی که نرخ ها را در هفته منتهی به سوم مرداد نشان می دهد، قیمت ها در گروه تخم مرغ 5.5 درصد، سبزی های تازه 3 درصد و قند و شکر 0.2 درصد افزایش داشت اما قیمت حبوبات 0.2 درصد، میوه های تازه 0.5 درصد،گوشت قرمز 0.3 درصد افت را نشان می دهد.

*لبنیات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام این گروه نست به هفته قبل بدون تغییر بود؛ قیمت تخم مرغ معادل 5.5 درصد افزایش یافت و 119 هزار تا 140 هزار ریال فروش می رفت.

*برنج و حبوب
در این هفته در گروه برنج قیمت تمام اقلام ثابت بود؛ در گروه حبوب بهای نخود معادل 0.5 درصد، لپه نخود 0.3 درصد و لوبیا چشم بلبلی و لوبیا قرمز هر یک 0.2 درصد کاهش یافت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

*میوه ها و سبزی های تازه
در هفته مورد بررسی در میادین زیر نظر شهرداری گلابی عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد.
میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای گلابی معادل 14.2 درصد، هلو 4.2 درصد و موز 0.6 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.7 درصد تا 10.8 درصد افزایش یافت.
در گروه سبزی های تازه بهای گوچه فرنگی معادل 15.6 درصد، بادنجان 3.7 درصد و کدوسبز 1.1 درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه 0.7 درصد تا 2.3 درصد کم شد.

* گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل 0.6 درصد کاهش نشان داد اما قیمت گوشت تازه گاو و گوساله معادل 0.1 درصد افزایش یافت و قیمت گوشت مرغ ثابت بود.

* قند، شکر، چای و روغن نباتی
در این هفته بهای شکر 0.4 درصد و روغن نباتی جامد 0.1 درصد کاهش یافت؛ قیمت قند، چای خارجی و روعن نباتی مایع مایع ثابت بود.

*تغییرات سالانه قیمت ها
نگاهی به تغییر قیمت خوراکی های یاد شده در یک سال منتهی به سیزدهم مرداد نشان می دهد که قیمت لبنیات 7.6 درصد، تخم مرغ 31.7 درصد، برنج 5.1 درصد، حبوب 18.9 درصد، میوه های تازه 19.2 درصد، سبزی های تازه 48.1 درصد، گوشت قرمز 20.3درصد، گوشت مرغ 0.4 درصد، چای 23.8 درصد و روغن نباتی 9.3 درصد افزایش قیمت داشته است اما قیمت قند و شکر 19.2 درصد کاهش را نشان می دهد.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
[email protected]
اقتصام*9186* 2025*خبرنگار: هما همت خواه* انتشار: لیلا جودیانتهای پیام /*

‘;$.ajax({
type: “Post”,
url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”,
data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha + “‘ }”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (msg) {

if (msg.d == “”) {
//alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = “”+ divbody;
} else {
alert(msg.d);
ResultText.innerHTML = oldhtml;

}
ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode();

},
error: function () {
ResultText.innerHTML = “error”;
}
});

}
function ShowPopup(layer, obj) {

$(“.popup”).colorbox({ width: “350px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLayer,obj)
}ارسال به دوستان
دیدگاهتان را بنویسید