ترافیک در محور کرج – چالوس سنگین استسرهنگ رضا اکبری روز جمعه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: بارترافیکی درخطر جنوبی از میدان امیر کبیرتا محدوده آدران و درخط شمالی از کیلومتر 6 تا میدان امیرکبیر سنگین است .
وی اضافه کرد: ترافیک درآزادراه های تهران – کر ج – قزوین نیز درهر دو خط شمالی و جنوبی عادی و پرحجم گزارش شده است .
وی خاطرنشان کرد : باتوجه به نزدیک شدن به پایان فصل تابستان و اوج سفرها می طلبد رانندگان با سرعت مطمئنه و با صبر و حوصله اقدام رانندگی کنند تا سفری ایمن داشته باشند.
وی گفت : درهنگام سفر بویژه محورهای شمالی کشور قبل ازشروع سفر از وضعیت راه ها مطلع و چنانچه ترافیک سنگین است از محورهای جایگزین استفاده شود.
گودرزی افزود : ماموران پلیس راه برای پیشگیری از حوادث احتمالی و ترافیک مستقر شده اند.
استان البرز دارای یک هزار و 450 کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که 18 درصد ترافیک جاده ای کشور مربوط به راه های این استان است.
2098/1535خبرنگار: مریم صوفی** انتشاردهنده:داریوش غفاریانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید