ثبت زلزله خفیف در سیمین شهر گلستانبه گزارش ایرنا از مرکز زلزله نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ؛ این زلزله ساعت 8و 32دقیقه و 48 ثانیه صبح امروز درعمق 9 کیلومتری زمین در حوالی سیمین شهر به وقوع پیوسته است.
این زلزله در عرض جغرافیایی شمالی 36.954 و طول جغرافیایی 54.310 شرقی ثبت شد.
مرکز این زمین لرزه در 9 کیلومتری سیمین شهر،14 کیلومتری آق قلا و17 کیلومتری گرگان بوده است.
با توجه خفیف بودن قدرت زلزله گزارشی از خسارت دریافت نشده است.
استان مرزی گلستان واقع در شمال کشور روی گسل های فعال قرار دارد اما هنوز پهنه بندی زلزله آن انجام نشده که این مشکل آسیب پذیری استان را افزایش داده است.
7333/1648
تنظیم : علی قاسمعلی ** انتشار: پری سالارنیاانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید