جدید ترین رژیم های غذایی 2017 برای کاهش و مراقبت از وزن (3)

سازمان گزارش جهانی مراقبت از وزن از سال 2014 لیستی از بهترین رژیم های غذایی تهیه کرده است در مورد بهترین روش های از دست دادن وزن که اولویت آن سادگی قوانین مربوط به رژیم های غذایی در مراقبت از وزن می باشد و بر این اساس آنها را درجه بندی کرده است. در این لیست، اولویت به رژیم غذایی مراقبت از وزن داده شده که این رژیم مربوط به غذاهایی است که امتیازات کمتری دارند و این نوع غذا ها برای از دست دادن وزن بهترند.

 

 
شعارهای رژیم غذایی مراقبت از وزن:
ایده آل برای از دست دادن وزن، اما برای زندگی کافی نیست: متاآنالیز کاهش وزن رژیم غذایی مراقبت از وزن در مقایسه با رژیم های غذایی دیگر در نظر گرفته شده است. طبق تمرکز اصلی روش های کاهش وزن، اجرای مادام العمر این روش نیز می تواند برخی کمبودهای تغذیه ای را به ارمغان بیاورد.

طبق نظرات کارشناسان تغذیه، اجرای دراز مدت این نوع رژیم های غذایی، کمبود برخی مواد غذایی مورد نیاز بدن را در بر خواهد داشت. این هشدار را نیز باید افزود که مراقبت از وزن می تواند در هر شخصی به جز بچه ها اعمال شود. زمانی که افراد به وزن مورد نظر رسیدند طی مدت معینی باید رژیم را ترک و به روال عادی زندگی باز گردند.

 

 
انتخاب درست را انجام بده و کمترین امتیاز را بگیر: در رژیم غذایی مراقبت از وزن، طراح انرژی با توجه به چربی و فیبر موجود در هر وعده غذایی یک سیستم امتیاز دهی در نظر گرفته است. افزایش فیبر موجود در مواد غذایی باعث کاهش نمره و امتیاز ماده غذایی و افزایش سطح چربی و انرژی باعث افزایش نمره آن ماده غذایی در جدول می گردد. کسانی که شروع به رژیم غذایی مراقبت از وزن کرده اند بر اساس وزن فعلی و وزن هدف خود باید به گرفتن امتیازات پایین عادت کرده و در آن حالت باقی بمانند.

 

دیدگاهتان را بنویسید